Przedsiębiorcy z miast średnich mogą na nowych zasadach ubiegać się o dofinansowanie dla swoich firm na wzmocnienie konkurencyjności i innowacji. Czeka na nich 550 mln zł w programie Inteligentny Rozwój w konkursie „Badania na rynek”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju od tego roku zmieniło kryteria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów.

 


Zniesienie limitu maksymalnej kwoty i niższy próg

Nowością jest zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania projektu w wysokości 20 mln zł. Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowanych projektu, obniżony z 5 do 1 mln zł. Rozszerza się także katalog wsparcia - włączono możliwość finansowania innowacji procesowych.

Jak podkreśla wiceminister Adam Hamryszczak, ułatwienia umożliwią uzyskanie wsparcia szerszemu gronu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Resortowi szczególnie zależy na rozwoju innowacyjnych firm w miastach średnich, dla których przygotowano w tym roku dwa konkursy.

Czytaj też: Będą kompleksowe portrety średnich miast

Dwa konkursy

Pierwszy zostanie ogłoszony 20 lutego, a nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 25 marca do 8 maja 2019 r. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 550 mln zł.

Drugi konkurs odbędzie w drugiej połowie roku. Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Resort rozwoju podkreśla, że rośnie zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem innowacji w miastach średnich. Nowatorskie firmy w miastach średniej mogą liczyć na wsparcie z krajowych programów operacyjnych oraz środków krajowych. Pomoc ta jest zagwarantowana w „Pakiecie dla miast średnich”. Jednym z jego elementów jest program Inteligentny Rozwój.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju realizuje Pakiet dla średnich miast, które są szczególnie zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Porównaj: Metropolizacja Polski raczej nie do zatrzymania

Zobacz też w LEX:

Oznaczenie przedsiębiorcy

Planowanie kontroli podatkowej przedsiębiorców

Mały ZUS dla przedsiębiorców od 2019 r.

Ułatwienia dla przedsiębiorców - zmiany w VAT