Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wraz z Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW) opracowała raport „Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Europie”. W badaniu uwzględniono poziom wynagrodzeń za rok 2019.

Z danych wynika, że najgorsza sytuacja dochodowa pracowników socjalnych na tle ogółu pracujących występuje kolejno w Białorusi, Polsce oraz Węgrzech.

 


Wynagrodzenia pracowników socjalnych

W Białorusi i Polsce pracownicy socjalni mogą liczyć na zaledwie ok. 120 proc. płacy minimalnej, ale jednocześnie jedynie na niecałe 50 proc. średniego wynagrodzenia dla wszystkich branż.

Najwyższe płace minimalne netto, tj. powyżej 2000 euro miesięcznie otrzymują pracownicy socjalni z: Finlandii, Islandii i Wielkiej Brytanii (w tym Anglii). Na minimalną pensje w przedziale 1000 – 2000 euro mogą liczyć pracownicy socjalni z: Włoch, Niemiec i Francji.

Z kolei niższe wynagrodzenie w granicach od 500 do 999 euro przewidziano w: Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Na mniej niż 500 euro płacy minimalnej skazani są pracownicy z: Turcji, Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Białorusi i Armenii.

Średnie wynagrodzenie miesięcznie netto pracowników socjalnych – to w grupie państw z najwyższym uposażeniem powyżej 3000 euro znalazły się ponownie: Islandia, Anglia i Finlandia. Na średnie płace w przedziale 2000-3000 euro mogą liczyć pracownicy w: Niemczech i Wielkiej Brytanii (poza Anglią). Pomiędzy 1000-2000 euro średniej pensji wypłacane jest we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. W grupie najgorzej opłacanych pracowników socjalnych pod względem średniej pensji (poniżej 1000 euro) znalazły się ponownie: Grecja, Turcja, Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Armenia i Białoruś.

Zobacz też: Będą zmiany w pomocy społecznej, wzrośnie dodatek terenowy pracowników socjalnych>>

Specyfika badania

Badanie miało charakter ilościowy i zostało przeprowadzone metodą ankietową. Elektroniczny formularz ankiety został przesłany do poszczególnych organizacji członkowskich IFSW. Zawierał 5 pytań dotyczących:

  1. minimalnego poziomu zarobków pracowników socjalnych w danym państwie
  2. średniego poziomu zarobków pracowników socjalnych w danym państwie
  3. minimalnej wysokości pensji wszystkich pracowników zatrudnionych w danym kraju
  4. średniej wysokości pensji wszystkich pracowników zatrudnionych w danym kraju
  5. dodatkowych benefitów oferowanych pracownikom socjalnym w ramach wykonywanego zawodu.

Więcej informacji oraz raport dostępne są na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej TUTAJ