Według informacji Ministerstwa Finansów wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca wyniósł w 2018 roku w Kleszczowie ok. 31 tys. zł. Z zestawienia resortu wynika, że najniższy dochód na mieszkańca jest, jak w ubiegłym roku, gmina Potok Górny - poniżej 455 zł na osobę. Średnia dla gmin w kraju wynosi 1 tys. 956,15 zł.

Czytaj też: Samorządowcy chcą rozmowy z premierem o pieniądzach

Najbogatsze wśród powiatów i regionów

W zestawieniu powiatów na pierwszym miejscu jest Warszawa, której wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca 775,51 zł. Najmniej ma powiat kazimierski - 105,05 zł.

Wśród województw najbogatsze jest Mazowsze ze wskaźnikiem w wysokości 451,38, najmniej dochodów na mieszkańca ma woj. lubelskie - 100,03 zł, średnia dla województw wynosi 205,43 zł.

Ministerstwo Finansów publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, powiatów i województw. Są one podstawą do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2020 r. Podstawą do obliczenia aktualnych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r.