Samorządowcy z województwa śląskiego będą walczyć o lepszą służbę zdrowia. Przygotowują wspólny apel do ministra zdrowia, chcą też powołać zespół ekspercki i przygotować zmiany w przepisach.

Apel do ministra i prezesa NFZ o zmiany w prawie

- Jeśli nie zaczniemy wspólnie działać, to nic się nie zmieni w służbie zdrowia. Siła merytorycznych argumentów w tym zakresie tkwi w nas, czyli samorządach lokalnych – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zaproponowała przygotowanie wspólnego apelu do ministra zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a także posłów z województwa śląskiego.

Grażyna Dziedzic podkreśla, że w pierwszej kolejności Związek powinien skupić się na rozwiązaniu problemów występujących w funkcjonowaniu izb przyjęć czy związanych z podstawową opieką zdrowotną. W trakcie spotkania Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu z województwa śląskiego uznano, że to jednak dopiero początek prac, które będą dotyczyły innych zagadnień w zakresie służby zdrowia.

Śląski Związek Gmin i Powiatów chce zaproponować konkretne zmiany w odpowiednich ustawach. Według Krzysztofa Mejera, wiceprezydenta Rudy Śląskiej propozycje te powinny zostać przygotowane przez wyłoniony w ramach Związku zespół ekspercki, z udziałem prawników i pracowników wybranych szpitali oraz urzędów.

Czytaj też: NFZ zapłaci lekarzom rodzinnym za aktywację internetowych kont pacjentów

Mapa specjalistycznych usług medycznych

Samorządowcy oraz prezesi i dyrektorzy śląskich szpitali omawiali też koncepcję opracowania mapy specjalistycznych usług medycznych. Dzięki niej miasta aglomeracji górnośląskiej mogłyby się podzielić prowadzeniem poszczególnych oddziałów specjalistycznych.

Dzięki temu rozwiązaniu te same oddziały nie funkcjonowałyby w sąsiadujących gminach, co aktualnie generuje nadmierne koszty i często nie pozwala na oferowanie usług medycznych na odpowiednio wysokim poziomie.

- W ten sposób zostaną utrzymane najlepiej funkcjonujące i wyposażone oddziały, które jednocześnie będą optymalnie zlokalizowane z punktu widzenia potrzeb mieszkańców każdej części województwa śląskiego – wyjaśnia Grażyna Dziedzic.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 137 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).