W apelu do Mateusza Morawieckiego wskazują, że w połowie ubiegłego roku po raz pierwszy resort funduszy i polityki regionalnej zwrócił się̨ do samorządów – za pośrednictwem urzędów marszałkowskich – o zgłaszanie propozycji działań́ w ramach przyszłego Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Równolegle samorządy i partnerzy społeczni – członkowie RDS zostali zaproszeni do przedstawiania propozycji fiszek projektowych, które miały być inspiracją do zdefiniowania priorytetów inwestycyjnych. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego takiej możliwości nie otrzymały.

Propozycje samorządów nie znalazły się w projekcie

W 2020 roku samorządy i Związek Miast Polskich wskazały kilkanaście potencjalnych obszarów interwencji, całkowicie odmiennych od tych, które ostatecznie znalazły się̨ w projekcie KPO przedstawionym w lutym 2021 roku. Rządowy projekt Planu nie odniósł się̨ na żadnym etapie prac nad projektem do tych propozycji.

W trakcie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniono, że organizacje samorządowe otrzymają do konsultacji ostateczny projekt Krajowego Planu Odbudowy. Również organizacje pracodawców i związki zawodowe, podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w kwietniu 2021 roku, zwróciły się do Premiera o przekazanie ostatecznej wersji Planu, uwzględniającej efekty konsultacji. Jak podkreślają sygnatariusze apelu do premiera, postulat ten dotąd nie został spełniony.

 


Wady projektu KPO wykazane w czasie konsultacji

W drugiej połowie marca odbyły się wysłuchania publiczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, w których wzięły udział organizacje społeczeństwa obywatelskiego, samorządu, pracodawców i przedsiębiorców oraz obywatelek i obywateli. Uwagi przedstawione w ramach procesu konsultacji społecznych wskazały wady i ułomności przygotowanego przez rząd projektu.

Transkrypcje wysłuchań zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej, ale ani partnerzy społeczni i gospodarczy, ani przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego nie otrzymali informacji, w jaki sposób propozycje zmian i uzupełnień są oceniane czy przyjmowane.

Luka w projekcie KPO

W apelu podkreślono, że przedstawiony przez rząd projekt KPO zawiera bardzo istotną lukę, która uniemożliwia merytoryczną ocenę skuteczności zaplanowanej interwencji, a co za tym idzie możliwości osiągnięcia celów zaplanowanych w KPO. Brakuje rozdziału zawierającego analizę wpływu planowanych interwencji na realizację unijnego celu neutralności klimatycznej, wzmocnienia odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej, który jest jednym z obowiązkowych elementów KPO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Apelują więc o pilne upublicznienie prac nad KPO i udostępnienie nowej wersji KPO przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej w celu zasugerowania ewentualnych uzupełnień i poprawek. W szczególności apelują o wspólne uzgodnienie sposobu wdrażania KPO, zapewnienia przejrzystości podejmowanych działań oraz monitorowania poziomu realizacji zaplanowanych celów. Deklarują też współpracę z rządem.

Apel podpisali przedstawiciele 9 korporacji samorządowych, 4 organizacji zrzeszających przedsiębiorców i 8 organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Apel można przeczytać tutaj>>