Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło raport „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego”. Celem było zobrazowanie, jak ogromne są społeczne i ekonomiczne konsekwencje ogrzewania domów paliwami złej jakości.

Dokument stwierdza, że tylko w 2016 r. zanieczyszczone powietrze pochodzące z tzw. niskiej emisji skróciło życie 19 tys. Polaków o łącznie 440 tys. lat. Według dostępnych wycen wartości przedwczesnych zgonów i utraconych lat życia koszty zdrowotne niskiej emisji w Polsce wynosiły nawet 30 mld euro.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii wskazuje, że główną przyczyną występowania smogu w Polsce jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw albo nawet śmieci. - Raport pokazuje, że takie ogrzewanie domu to ogromne zagrożenie dla zdrowia jego właścicieli, ich bliskich i całego otoczenia – podkreśliła.

Czytaj Wskazana jest pomoc rządu w walce ze skutkami niskiej emisji

Cały rok należy przypominać o skutkach niskiej emisji

Jak zaznacza resort, problem smogu jest szeroko omawiany przede wszystkim w sezonie grzewczym, ale przypominać trzeba o nim cały rok, bo to w miesiącach letnich jest czas na przygotowanie się do zimy i próbę zmiany nawyków związanych z ogrzewaniem domu.

- Cena energii to nie tylko koszt paliwa, ale i koszty leczenia chorób wywołanych wdychaniem zanieczyszczonego powietrza – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Autorem publikacji przygotowanej dla MPiT jest Łukasz Adamkiewicz, członek rady nadzorczej Fundacji #13, która wspiera systemową poprawę jakości środowiska. Z raportu wynika, że w samym tylko 2016 r. w miastach z powodu zanieczyszczenia powietrza wytworzonego przez niską emisję życie przedwcześnie straciło prawie 15 tys. osób, a na terenach pozamiejskich nieco ponad 4 tys.

Zewnętrzne koszty zdrowotne

Termin ten wiąże się z opalaniem domu paliwem - kosztem wewnętrznym jest jego cena, a zewnętrznym - wszystkie skutki używania danego opału. Jeśli ktoś pali niskiej jakości węglem, który jest tani, jego koszt wewnętrzny jest niski, ale koszt zewnętrzny ogromny. Jak wyjaśnia resort, trzeba tu wliczyć wszystkie pieniądze, które wydawane są na zwalczanie choroby wynikającej z zanieczyszczeń powietrza pochodzących z gospodarstwa - koszt leków czy wartość pieniędzy traconych podczas zwolnień lekarskich.

Głównym celem raportu jest próba odpowiedzi na pytanie, ile dokładnie wynoszą owe koszty wynikające tylko z tzw. niskiej emisji. Według danych za 2016 r. zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji wyniosły w Polsce między 12,8 mld euro a 30 mld euro. W przeliczeniu na mieszkańca Polski daje to kwotę 300-800 euro.

Samorządy ważnym partnerem rządu  

Zdaniem MPiT raport uświadamia, jak wielopłaszczyznowym problemem jest zanieczyszczenie powietrza w Polsce i pokazuje, że to my sami mamy wpływ na to, jakim powietrzem będziemy oddychali. Stanowi jednocześnie wstęp do dalszych, dokładniejszych badań nad problemem, prowadzonych na wysokim rządowym szczeblu.

Minister Jadwiga Emilewicz podkreślała, że jedną z najważniejszych przyczyn smogu pochodzącego z niskiej emisji jest problem ubóstwa energetycznego, z którym walkę umożliwi m.in. nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Nowelizacja pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł emisji. Obejmie on osoby najbardziej potrzebujące z polskich miast umieszczonych przez Światową Organizację Zdrowia na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że samorządy i administracja publiczna są dla rządu ważnym partnerem w realizowanym programie.

Raport dostępny jest TUTAJ