Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie centrów usług społecznych. Na uruchomienie 30 pilotażowych CUS-ów przeznaczono 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 


Cztery kategorie CUS

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w czterech kategoriach, w zależności od typu CUS-u maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 31 stycznia 2020 r. Centra usług społecznych mają być miejscami, w których skupione będą różne rodzaje wsparcia dla wszystkich mieszkańców. Wsparcie socjalne dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji będzie łączyć się ze wsparciem społecznym i usługami skierowanymi do ogółu mieszkańców.

Czytaj też: Nowe stanowiska w pomocy społecznej - zarobki minimum 2100 złotych

Terminy naboru

Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2020 r. do godziny 12:00. Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl.

Wniosek musi zawierać trzy załączniki – wstępne koncepcje przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS jako nowej jednostki organizacyjnej oraz organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań wspierających, opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim (których wymogi zostały określone w Regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl).

Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa TUTAJ

Czytaj w LEX:

W jaki sposób powinno nastąpić powierzenie centrum usług społecznych realizacji zadań własnych gminy? >

Status prawny pracowników CUS >

Utworzenie, zadania oraz zasady działania CUS >