Senat nie zgłosił w środę poprawek do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zmiana ustawy  przewiduje wydłużenie okresu obowiązywania kluczowych przepisów przejściowych o kolejny rok, do końca 2020. Zachowanie obecnie obowiązujących przepisów mogłoby oznaczać znaczący wzrost wydatków dla dużej grupy pasażerów lub nawet likwidację kolejnych linii autobusowych. 

Za nowelizacją głosowało 49 senatorów, nikt nie był przeciw, 48 wstrzymało się od głosu.

 


Ulgi będą kontynuowane

Nowelizacja przedłuża na rok 2020 obowiązywanie ulg w komunikacji zbiorowej.

- Istotą tego projektu jest kontynuacja ulg, które w tej chwili przysługują części pasażerom. (...) Chcąc, aby te ulgi istniały, aby w sposób niezakłócone były refundowane przewoźnikom i przez przewoźników realizowane, prosimy Wysoką Izbę o pozytywną opinię do tego projektu - mówił wcześniej na posiedzeniu senackiej komisji infrastruktury wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Sprawdź w LEX: Czy jednostka budżetowa gminy, która zajmuje się administracją dworca PKS może pobierać opłaty od prywatnych przewoźników za korzystanie z zajezdni należącej do gminy? >

Zgodnie z nowelizacją ustawy możliwe będzie nadal zawieranie w 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Przepisy, na podstawie których następuje refundacja kwot za ulgi będą obowiązywały również w przyszłym roku. Dotychczasowy termin na przekazywanie dopłat obowiązuje do końca 2019 r.

Zgodnie z uchwaloną ustawą do końca 2020 r. przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników komercyjnych. Obecny termin upływa w 2019 r. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Czytaj w LEX: Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców jednostek samorządu terytorialnego – problemy praktyczne >

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zakłada ponadto przedłużenie ważności na przyszły rok zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym. Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie powoduje skutków finansowych, gdyż środki na ten cel zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.