Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący senackiej komisji samorządu, przypomniał, że sukces samorządu jest w dużej mierze zasługą ustawy o samorządzie, która została przygotowana w Senacie 30 lat temu.

- To samorząd zmienił  wsie, miasteczka, potem tworzył powiaty i województwa samorządowe, został dobrze zbudowany, ma dobre fundamenty, ma własność, dochody i ochronę prawną – mówił podczas konferencji prasowej przed zorganizowaną przez Senat konferencją w 30. rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym.

Jak dodał, wszystkich zaskoczył wirus, który stanowi wyzwanie. – teraz okaże się jak sprawne są struktury państwa, jak przygotowany jest na to m.in. samorząd, który świadczy większość usług publicznych i na niego spadnie główny ciężar walki z zagrożeniem – zaznaczył.

 


Główne obchody 30 rocznicy będą w Warszawie

Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy mówił, że Warszawa będzie miała role szczególną w obchodach 30 rocznicy. Korporacje samorządowe ustaliły, że w stolicy odbędą się centralne uroczystości przypominające dokonania samorządu, rozwój, także związany z funduszami unijnymi.  

– W maju będziemy gościli w Polsce samorządowców, będzie to okoliczność do podsumowania tego, co się wydarzyło przez trzy dekady, nie tylko nieprawdopodobnego wzrostu, ale także zbudowania zaufania do samorządu, jako ważnej instytucji społecznej i instytucji władzy – zaznaczył, zapraszając wszystkich do Warszawy.  

Dwie strony świętowania

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, prezes Związku Województw RP, powiedział, że 40 proc. środków z UE jest dystrybuowanych przez samorządy województw. – To bardzo ważny element rozwoju, że mamy ten system częściowo zdecentralizowany, że możemy kierować środki europejskie i budować własne formy wsparcie (…) właśnie z tego poziomu wojewódzkiego – mówił. Dodał, że silna jest reprezentacja polskich samorządów w Komitecie Regionów UE – 21 członków  w 350 europejskich reprezentantów. – Będziemy decentralizacji bronić – zadeklarował.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, prezes Unii Metropolii Polskich zaznaczył, że największe miasta rozwinęły się bardzo przez te 30 lat. – Święta te będziemy obchodzić w nastroju słodko-gorzkim, bo niepodważalne są osiągnięcia samorządów wszystkich szczebli, a jednocześnie  przez ostatnie lata odbiera nam się kompetencje, a ostatnio zmniejszono nam źródła finansowania, nie przedstawiając źródła rekompensaty - mówił.

W 2020 roku mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja. Dlatego 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.