Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 25 lipca zmieniają się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego podczas wydarzeń związanych z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki.

Czytaj: Siłownie, kluby fitness i kina już czynne>>
 

Nowe zasady dystansu społecznego dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych:

Kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe:

 • udostępnienie do 50% liczby miejsc - co drugiego miejsca na widowni, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni zachowanie odległości 1,5 m między widzami lub słuchaczami,
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

Obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez):

 • udostępnienie do 50 % liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co drugie miejsce, w rzędach naprzemiennie;
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 1,5 między widzami;
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

Otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 17 lipca br.

 • zapewnienie co najmniej 5 m2 na osobę;
 • obowiązek zachowania 1,5 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;
 • wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu;
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób;
 • wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami);

Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

 • osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000129201.pdf.