Zapowiadane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń w związku z epidemią przewiduje m.in. zniesienie pewnych ograniczeń dla zaszczepionych i ozdrowieńców, kwarantannę po przekroczeniu granicy, zakazy działalności, w tym obsługi stoków narciarskich. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii został opublikowany w niedzielę w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, z planowanym terminem przyjęcia jeszcze w 2020 r.

Korzyści w zamian za poddanie się szczepieniu

Wynika z niego, że w stosunku do obowiązującego rozporządzenia z 1 grudnia przewiduje się zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Osoby takie będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich. Nie będą musiały trafiać na kwarantannę w przypadku kontaktu z osobą zakażoną, albo po przekroczeniu granicy. Brak kwarantanny dotyczyć ma także tzw. ozdrowieńców - czyli osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zobacz również: Godzina policyjna w sylwestra - wątpliwe podstawy prawne >>

Będą dodatkowe obostrzenia

Rząd planuje również wprowadzenie dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych. Na razie nie zostały one sprecyzowane.

31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r. przewiduje się wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się.

Będzie obowiązywać także zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.

Obowiązywać ma zakaz działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w zamkniętej przestrzeni, oraz "pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej". Zakaz ten dotyczy także obsługi stoków narciarskich oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego "stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego".

 

Kwarantanna dla przyjeżdżających

Planowane jest wprowadzenie obowiązku odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen. Technicznie osoby przekraczające granice przekazują informacje o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę przewoźnikowi. Ten z kolei przekazuje je odpowiednim organom władzy.

Rozporządzenie ma ograniczyć też współzawodnictwo sportowe, zajęcia i wydarzeń sportowe wyłącznie do sportu zawodowego, prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy i wydarzeń bez udziału publiczności.