Emocje wokół egzaminu wzrosły po rekomendacjach Ministerstwa Sprawiedliwości dla sądów. W piśmie skierowanym do prezesów sądów, resort zaleca m.in. e-rozprawy lub rozpatrywanie spraw na posiedzeniach niejawnych i niezwłocznie - dwuzmianowy system pracy. Cel jest ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. 

Zdający wskazują, że skoro zagrożenie jest duże, a dodatkowo od soboty obowiązują zaostrzone restrykcje - m.in. w zakresie korzystania z hoteli - zmienić powinien się też sposób przeprowadzenia ustnego egzaminu sędziowskiego. Pojawiają się pytania, dlaczego i w tym przypadku nie można skorzystać z formuły online. 

Zobacz w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w czasie epidemii koronawirusa - nagranie z webinaru >

Egzamin dla odważnych - ryzyko duże

Przypomnijmy minister sprawiedliwości zarządzaniem z 7 lutego 2020 r. wyznaczył termin przeprowadzenia pisemnej części egzaminu sędziowskiego na 13 października 2020 r. część pisemna z prawa karnego i 14 października 2020 r. - część pisemna z prawa cywilnego.
Egzamin pisemny odbył się w Małej Hali TAURON ARENA Kraków w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z tym rozporządzeniem wyniki części pisemnej publikuje się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia tej części egzaminu i sporządza się listę osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu. Jak poinformowała komisja - wyniki będą upublicznione 10 listopada, dwa dni później - 13 listopada ma rozpocząć się ustny egzamin. 

Czytaj: MS rekomenduje: e-rozprawy i niezwłoczne wprowadzenie pracy zmianowej w sądach>>

Część ustną przeprowadzają poszczególni członkowie komisji, będący specjalistami z danej dziedziny prawa lub nauki pokrewnej. W praktyce jest siedem zestawów kazusów, podchodzący do egzaminu losują je, przygotowują się i zdają. 

- Na egzamin ustny należy udać się osobiście do Krakowa, do siedziby KSSiP. Zdający pochodzą z całego kraju. Podróż środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie oraz bezpośredni kontakt z komisją wygeneruje wysokie ryzyko zakażenia COVID-19, a powroty do miejsca zamieszkania mogą spowodować nowe ogniska choroby - mówi jeden ze zdających. 

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >

Przepisy na egzamin online nie pozwalają  

Aplikanci sędziowscy podkreślają, że w dobie cyfryzacji administracji odpowiednią formą takiego egzaminu byłaby forma na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Mógłby się odbyć w najbliższym dla zdającego sądzie rejonowym. 

 

- Jeżeli nie ma możliwości egzaminowania na odległość, zasadnym jest odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu, bądź przesunięcie terminu na bezpieczniejszy termin. Stan niepewności jest niedopuszczalny. Dla osób zdających jest to zwieńczenie ciężkiej pracy i lat trudnej nauki. Dla państwa ważne jest obsadzenie stanowisk asesorskich, aby nie dochodziło do zatorów orzeczniczych - mówi jeden z podchodzących do egzaminu. 

Pytana o to Katarzyna Lenczowska–Soboń, rzecznik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratura, podkreśla że ustna część egzaminu sędziowskiego nie jest odwołana i ma się odbyć zgodnie z planem.

- Przepisy, które go dotyczą nie przewidują formy zdalnej - dodaje.