Projekt opublikowany został właśnie na stronie Rządowego Centrum Legislacji. To efekt realizacji przez Ministerstwo Infrastruktury zapowiedzi rozwiązania problemu, ponieważ obecnie w polskim prawie nie ma regulacji dotyczących hulajnóg elektrycznych. Ich użytkownicy są traktowani jako piesi, którzy powinni korzystać z chodników.

Czytaj: Hulaj dusza, piekła nie ma - miejskie hulajnogi poza prawem>>
 

Będzie definicja pojazdu

Nowe prawo ma ma przede wszystkim wprowadzić definicję urządzenia transportu osobistego. Będzie to "urządzenie komunikacyjne przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu".
Projekt proponuje też maksymalne wymiary takiego urządzenia (szerokość nieprzekraczająca w ruchu 90 cm; długość do 1,25 m), masę (do 20 kg), maksymalną prędkość jazdy (ograniczoną konstrukcyjnie do 25 km/h), a także źródło napędu - napęd elektryczny.
Przyszłe przepisy wprowadzą ponadto pojęcie pojazdu elektrycznego lekkiego wyposażonego w pomocniczy napęd elektryczny wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Hulajnoga jak rower

Autorzy chcą, by takie urządzenia były traktowane jak rowery. Dlatego też kierujący np. hulajnogami elektrycznymi będą mogli korzystać ze ścieżek rowerowych; będą musieli mieć też odpowiednie uprawnienia, takie jak w przypadku rowerów - np. kartę rowerową.
Z takich urządzeń nie będą mogły korzystać osoby poniżej 10. roku życia, także w towarzystwie osób dorosłych. Resort wskazał, że 10 lat to granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej.

Nie szybciej niż 30 km/h

Poruszający się hulajnogami elektrycznymi będą mogli jednak skorzystać z jezdni, po której poruszają się inne pojazdy, ale tylko w przypadku braku ścieżki rowerowej. Ograniczeniem jest również dopuszczalna prędkość do 30 km/h z jaką mogą poruszać się pojazdy na takiej drodze.
Poruszanie się po chodniku będzie dopuszczone jedynie w przypadku, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 30 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i nie ma wydzielonej ścieżki rowerowej. Kierujący hulajnogami będą musieli poruszać się powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Nie zostawiać byle gdzie

Nowa ustawa ma zabraniać pozostawiania np. hulajnóg w miejscach utrudniających ruch lub zagrażających bezpieczeństwu.

Przyszła nowela ma również określić, że urządzenia przeznaczone do używania na drogach publicznych, które nie spełniają wymagań projektowanej ustawy powinny zostać do niej dostosowane w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.