Wytworzone przez osoby zdrowe odpady powstałe po użyciu środków zapobiegawczych - maseczek, rękawiczek stosowane w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy po zakupach powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane – wynika z wytycznych. Chodzi o minimalizację ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 w czasie trwania pandemii.

 

Wytyczne dla osób zdrowych i w kwarantannie

Jedną z grup wyróżnionych przy tworzeniu wytycznych są osoby zdrowe objęte kwarantanną, osoby stosujące środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników – na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane.

Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, powinny być wrzucane do pojemnika czy worka na odpady zmieszane. Należy je zebrać w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika czy worka na odpady zmieszane. Chodzi o minimalizację ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Odpady od osób w izolacji, w kwarantannie

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Czytaj też: Od metrów, wody czy osoby – gminy szukają pieniędzy za śmieci

Zgodnie z wytycznymi osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel. W miarę możliwości należy worek spryskać preparatem wirusobójczym. Worka nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać.

Po zapełnieniu worka trzeba go zawiązać. Należy odczekać 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem go z odpadami do odbioru. Po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji należy wystawić worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa osoba w izolacji.

Jak wynosić odpady z miejsc izolacji i kwarantanny?

Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji w rękawiczkach wkłada wystawiony worek do drugiego worka, zawiązuje czy zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru. Oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka. Oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka.

Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem czy przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i dezynfekować ręce.

Odpady, których nie można łączyć z innymi, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Wytyczne te dotyczą też odpadów wytwarzanych w obiektach na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju.

 

W wytycznych zastrzeżono, że należy je stosować dla całego gospodarstwa domowego, w którym znajduje się osoba w izolacji, kwarantannie czy chora.