Chodzi o projekt ustawy okołobudżetowej. Rząd zaproponował w nim, by podstawa do wyliczenia wynagrodzenia sędziego i prokuratura na 2023 r. (a także m.in. referendarzy, który wynagrodzenie wylicza się w odniesieniu do wynagrodzeń sędziów) wyniosła 5444,42 zł. Problem w tym, że to już trzeci raz z rzędu inna kwota niż ta, które wynika z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o prokuraturze.

 

Czy wiesz, że użytkownicy zalogowani do Moje Prawo.pl korzystają z dodatkowych newsów prawnych tylko dla nich?

Załóż bezpłatne konto na Moje Prawo.pl i zyskaj unikalne funkcjonalności >>>

 

W pierwszym przypadku, zgodnie z art. 91 par. 1c, podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Takie samo brzmienie ma art. 123 Prawa o prokuraturze w odniesieniu do wynagrodzenia prokuratorów. W obu przypadkach jest zastrzeżenie: jeżeli przeciętne wynagrodzenie, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego/prokuratora w dotychczasowej wysokości. I teraz gdyby trzymać się tych przepisów podstawa do wyliczenia wynagrodzeń w 2023 r. powinna wynieść 6156,245 zł. Sędziowie i prokuratorzy już zapowiadają, że w takiej sytuacji będą rozważać pozwy wobec Skarbu Państwa.

Czytaj:
W rządzie spór o przyszłoroczne wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów >>

Sędziowie i prokuratorzy mówią dość - szykują się pozwy w sprawie wynagrodzeń >>

Sprawiedliwie, czyli po 7,8 proc. podwyżki

Ministerstwo Finansów, a konkretnie wiceminister Sebastian Skuza, w piśmie skierowanym do wiceministra Michała Wosia wskazuje, że przyjęty wstępnie przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2023 utrzymuje ustalanie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w oparciu o odniesienie się do kwoty 5.444,42 zł.

- Zgodnie z przedmiotowym projektem w roku 2023 zakłada się zwiększenie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów o 7,8 proc. w stosunku do roku 2022. Rezygnacja z przedmiotowych przepisów dotyczących wynagrodzeń relacjonowanych do przeciętnego wynagrodzenia roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa GUS oznaczałaby wzrost o 21,89 proc. w stosunku do roku 2022 r., co znacznie przewyższyłoby planowany wzrost funduszu wynagrodzeń pozostałych pracowników sfery budżetowej, którego wzrost planowany jest na poziomie około 7,8 proc. - wskazuje.

I dodaje, że to z kolei spowodowałoby pogłębienie rozwarstwienia płac pomiędzy grupą orzeczniczą a pozostałą kadrą sądów i prokuratur. - Ponadto pogłębiłoby rozwarstwienie także pomiędzy poszczególnymi stanowiskami sędziowskimi i prokuratorskimi - dodaje.

 

Jak się nie podoba, czekamy na propozycje

Ministerstwo Finansów pisze również, że sytuacji braku akceptacji zakładanych rozwiązań, wskazane jest przedstawienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości alternatywnych rozwiązań, ale...

Jak zaznaczono, chodzi o propozycje polegające na zmianie systemu wynagrodzeń sędziów oraz innych grup zawodowych,
których wynagrodzenia są relacjonowane do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa GUS przy zachowaniu tego obiektywnego wskaźnika, które z jednej strony zapewnią sędziom obligatoryjny wzrost ich wynagrodzeń ale równy kwocie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

- Należy podkreślić, iż ostateczną decyzję co do powyższych rozwiązań na etapie prac rządowych podejmie Rada Ministrów - dodano.