Tuż przed końcem roku Krajowa Rada Komornicza zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o przesunięcie wejścia w życie przepisów, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Chodzi o dwie ustawy - z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz z 28 marca 2018 r. o kosztach komorniczych. Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek w piśmie skierowanym do premiera wyraził "w imieniu całego środowiska komorników sądowych najwyższe zaniepokojenie". Podkreślił, że wchodzące w życie przepisy nie tylko uniemożliwią komornikom oraz organom samorządu zawodowego komorników należyte funkcjonowanie, ale spowodują nieodwracalne, negatywne skutki dla całego systemu egzekucji sądowej w Polsce i dla skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

W rozmowie z Prawo.pl prezes Fronczek nie wyklucza, że jeśli postulaty komorników nie zostaną uwzględnione, dojdzie do jakiejś formy protestu. - Środowisko jest wyczerpane niepewnością jeśli chodzi o ten stan prawny i swoją przyszłość. Emocje są ogromne, trudno powiedzieć, z czym będziemy mieć do czynienia w najbliższym czasie - mówi. 

Najbardziej dotkliwa kwestia VAT

Jedną z najbardziej spornych jest kwestia wysokości opłat komorniczych i podatku VAT, który miałby być od nich pobierany. Do czerwca 2015 r. czynności komorników nie były opodatkowane podatkiem VAT. Problemy komorników rozpoczęły się, gdy w dniu 9 czerwca 2015 r. minister finansów wydał interpretację ogólną, w której uznał wykonywane przez komorników sądowych czynności za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czytaj: Komornicy boją się VAT - chcą przesunięcia wejścia w życie swoich ustaw >>

Kwestie statusu podatkowego komornika rozstrzygały nie tylko sądy powszechne i administracyjne, ale też Naczelny Sąd Administracyjny. W lipcu 2017 r. Sąd Najwyższy orzekł, że opłat egzekucyjnych nie można podwyższać o kwotę podatku. Szansą miały być zmiany w prawie, w ustawie o kosztach komorniczych wskazano jednak wyłącznie, że "opłata egzekucyjna ustalona zgodnie z przepisami ustawy nie podlega podwyższeniu o jakiekolwiek dodatkowe należności". 

 

- Przepis ten odnosi się wyłącznie do opłat egzekucyjnych, podczas gdy opłaty takie stanowią tylko jeden rodzaj kosztów komorniczych, obok opłat za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności - wyjaśnia prezes KRK. 

MS: komornicy nie będą opodatkowani

Ministerstwo Sprawiedliwości podtrzymuje, że po wejściu w życie nowych przepisów, czynności komorników wykonywane w postępowaniu egzekucyjnym nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.

- Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne staną się również daniną publiczną, która stanowić będzie dochód budżetu państwa. Komornik otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące część pobranych opłat. Procentowa wysokość wynagrodzenia będzie malała wraz z wysokością ściągniętych przez komornika opłat, od 99 do 60 proc. - poinformowano. 

Poinformowano również, że resort porozumiał się w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. 

MF: będzie interpretacja ogólna

Z kolei Ministerstwo Finansów zapewnia, że wyda w tym zakresie ogólne interpretacje. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi, bo - jak informuje biuro prasowe - trwają prace analityczne. 

Główną tezę interpretacji ogólnej - jak już wcześniej informowano - stanowić będzie stwierdzenie, że wykonywane – w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – przez komorników sądowych czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.