W apelu skierowanym do Komisji Europejskiej, wzywa wzywa do stworzenia prawa, które chroniłoby wolność osobistą i zasadę domniemania niewinności oskarżonego. Sygnatariusze oczekują, że zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski, przygotują rozwiązania, które zapewnią proceduralną ochronę praw oskarżonego, między innymi poprzez zastąpienie osadzenia w areszcie stosowaniem innych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w przypadku popełnienia drobnych przestępstw.

Czytaj: Kładoczny: Tymczasowy areszt to nie... kara, nie można go nadużywać>>
 

Według JUSTICIA European Rights Network, niesprawiedliwe i zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania jako środka zapobiegawczego, jest zbyt powszechne w całej Unii Europejskiej. - Jak pokazują liczne przykłady, zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania prowadzi do marnotrawienia publicznych pieniędzy i przepełnienia aresztów, a co za tym idzie – przetrzymywania aresztowanych w niehumanitarnych warunkach czytamyw w dokumencie. Zdaniem jego autoró, taka sytuacja grozi obniżeniem poziomu wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami sądownictwa we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Czytaj: TK: Prawo właściwie określa zasady tymczasowego aresztowania>>

Apel podpisany została m.in. przez: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Bulgarian Helsinki Committee, Greek Helsinki Committee, Civil Rights Defenders, Croatian Legal Centre, Netherlands Helsinki Committee, Associazione Antigone, Fair Trial International, Open Society Justice Initiative, Hrvatski Pravni Centar, APADOR – CH, Irich Council of Civil Liberties, Res Publica, the Peace Institute oraz KISA.

Czytaj w LEX:

Wysokość odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie >

Wysokość zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie >

Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania >

Udostępnianie akt postępowania przygotowawczego w razie złożenia wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania >