Jeszcze w czwartek - 14 maja, w południe na stronach Senatu nie było uchwały po wprowadzeniu poprawek do tarczy antykryzysowej 3. Ustawą Sejm ma się zająć jeszcze tego samego dnia. Ta nowela zakłada m.in. odwieszenie lub rozpoczęcie biegu terminów procesowych, sądowych i administracyjnych (siedem dni po wejściu jej w życie), oraz wprowadzenie możliwości e-rozpraw na razie w sprawach cywilnych (MS pracuje też nad taką możliwością w sprawach karnych). A "odmrożenie" pracy sądów miało ruszyć już 18 maja. 

Czytaj: Dalkowska: Nadal planujemy e-doręczenia oraz e-rozprawy w sprawach karnych>>

Choć tarcza 3 - po wyjściu z Senatu - nadal dopuszcza elektronizację rozpraw, to Senat wykreślił przepis, który pozwalał ministrowi sprawiedliwości określić, w drodze rozporządzenia, sposób zaprojektowania, wdrożenia, eksploatacji, integracji i rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, mając na uwadze możliwości techniczne i organizacyjne sądów oraz potrzebę sprawnego działania systemu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

Senat usuwa to co "nie dotyczy" epidemii

Tarcza po wyjściu z Senatu jest zdecydowanie odchudzona. Z poprawek wynika, że usunięto m.in. przepisy dotyczące samorządu prokuratorów, które budziły duże kontrowersję. Pozostał jedynie ten zakładający - w szczególnie uzasadnionych wypadkach - przeprowadzenie posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów przy wykorzystaniu środków technicznych umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Co z ustawy zniknęło? M.in. przepis, zgodnie z którym kadencja Krajowej Rady Prokuratorów zostaje wydłużona z dwóch do czterech lat, a także usunięcie ograniczenia, że wiceprzewodniczący może pełnić funkcje maksymalnie dwie kadencje. 

Czytaj: Epidemia okazją do ograniczenia samorządu prokuratorów>>

Senatorzy usunęli też przepis, zgodnie z którym w skład zgromadzenia prokuratorów w prokuratorze regionalnej mają wejść delegaci prokuratorów prokuratury regionalnej oraz prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych, a wśród nich prokuratorzy funkcyjni: zastępcy prokuratora regionalnego, prokuratorzy okręgowi i prokuratorzy rejonowi. 

 


Taki sam los spotkał uregulowanie, zgodnie z którym kolegia i zgromadzenia nie rozpatrywałyby spraw innych, niż te określone w ustawie.

Senat pozostawił jednak przepis, zgodnie z którym członek Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym po upływie kadencji zajmować się będzie dalej niezakończonymi sprawami. Doprecyzowano jedynie, że do ich zakończenia.  

Samorząd będzie, a tak jakby go nie było

Opinie w sprawie tych zmian wydał zarówno Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jak i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Obie organizacje miały wiele obaw związanych z wprowadzanymi zmianami i oceniały, że są antystowarzyszeniowe.  

- Niepokoją nas dwie kwestie. Przede wszystkim  poszerzenie składu zgromadzenia o prokuratorów funkcyjnych, którzy by wchodzili z urzędu, a są określani delegatami. W mojej ocenie delegat pochodzi z wyboru a nie z urzędu, bo reprezentuje jakieś środowisko, które go wybiera. To doprowadzi do tego, że takie zgromadzenie przestaje mieć charakter ciała samorządowego pochodzącego z wyboru i przekształci się w coś co ma kształt i formę narady służbowej prokuratorów funkcyjnych  - mówił Prawo.pl prokurator Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Wskazywał też na ograniczenie „kognicji” wszystkich organów samorządów od zgromadzenia prokuratorów w Prokuratorzy Krajowej, poprzez kolegia w prokuraturze okręgowej i regionalnej po zgromadzenie w prokuraturze regionalnej - do rozpoznawania spraw enumeratywnie określonych w ustawie. W praktyce - mówił - chodzi m.in. o sprawozdania, wybory do sądów dyscyplinarnych. 

- Innymi słowy prokurator, który uczestniczy w takim samorządowym organie nie będzie mógł zabrać głosu w innej sprawie, niż ta określona w ustawie - mówił Jacek Skała. 

Radcy apelują, Senat wprowadzę poprawkę

Senat uwzględnił także część postulatów m.in. Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Jeden z nich - którego nie uwzględniono - miała przywracać możliwość e-doręczeń (przepisy usunięto podczas prac w Sejmie, ale jak pisało Prawo.pl ministerstwo sprawiedliwości ponownie chce takie rozwiązania spróbować wprowadzić). 

Czytaj: Nie tylko e-doręczenia - radcy postulują zmiany w tarczy antykryzysowej>>

Senatorzy przychylni byli natomiast wobec propozycji dotyczącej wyborów w samorządach. Bieżący rok - przypomnijmy - jest rokiem wyborczym i u radców prawnych i u adwokatów. W propozycjach przesłanych Senatowi KRRP postulowała, by ze względu na COVID-19 zawiesić bieg terminów rozpoczętych w procesach wyborczych w samorządzie. 

- Zarówno ze względów epidemiologicznych jak i prawnych obecnie nie ma możliwości zwoływania zgromadzeń rejonowych, a bez nich nie można uruchomić pozostałych procedur wyborczych. Konieczne jest zatem wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie wyborów do organów samorządu zawodowego po ustaniu stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego, a do tego czasu umożliwią przedłużenie obecnej kadencji organów - uzasadniano. 

 


Senat wprowadził więc do tarczy przepis, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, nie przeprowadza się wyborów do organów samorządu zawodowego radców prawnych, do organów samorządu zawodowego adwokatów oraz do pełnienia funkcji w organach tych samorządów. A kadencje tych organów ulegają przedłużeniu do czasu wyboru nowych organów. 

Senat usuwa przepisy dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Senat z tarczy antykryzysowej 3 usunął też szereg przepisów dotyczących rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej . Także te zmiany o które postulowali i adwokaci i radcy prawni, umożliwiające świadczenie takiej pomocy online.