Ustawa poszerzyła katalog czynności notarialnych związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Do tych czynności należą np. sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego, aktu jego odwołania oraz sporządzenie protokołu w tej sprawie.

Stawka maksymalna za sporządzenie aktów powołania wynosić będzie 50 zł, a w przypadku sporządzania protokołów - 100 zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie 25 listopada 2018 r. i dotyczyć będzie, jak szacuje resort ok. 3 mln osób fizycznych. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wiceminister Marcin Warchoł.

Czytaj: Nowelizacja ustawy o zarządzie sukcesyjnym uchwalona

Warto przypomnieć, że zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest prowadzenie przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, aż do rozstrzygnięcia o majątku przez spadkobierców, a tym samym zapewnienie możliwości kontynuacji działalności prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez następne pokolenia. Przepisy te mają też odpowiednie zastosowanie do przedsiębiorców działających w spółkach cywilnych.

Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.

Czytaj: Notariusz weźmie 200 zł za testament z zapisem windykacyjnym