Zgodnie z obecnymi przepisami, kiedy umiera właściciel firmy wpisanej do CEIDG, jego spadkobiercy nie mogą płynnie kontynuować biznesu. Śmierć przedsiębiorcy powoduje bowiem wygaśnięcie wielu uprawnień firmy, np. do korzystania z NIP-u czy zezwoleń oraz koncesji.

Nowe prawo zakłada, że po śmierci właściciela przedsiębiorstwa, firma będzie mogła zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych. Możliwe ma być też wykonywanie koncesji, czy zezwoleń uzyskanych przez przedsiębiorcę, a także zawartych przez niego kontraktów handlowych.

Za ustawą wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 430 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. (kk/pap)

Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku Paweł BorszowskiDziałalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku >>