23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E.J. Wende. Laureatem XIII edycji Nagrody został Pan Sędzia Igor Tuleya. Honorowe wyróżnienie, przyznane po raz pierwszy w historii nagrody, trafiło do czterech osób współtworzących inicjatywę #Wolne Sądy.

Uzasadnienie wyróżnienia

Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya, interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

Sędzia Igor Tuleya orzekał w wielu ważnych sprawach, w których reprezentował wyraźną i jednoznaczną postawę w obronie konstytucyjnych wartości państwa prawa, niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziego. Uchylił kilkadziesiąt wyroków wydanych w czasach stalinowskich. W głośnej medialnie sprawie Jarosława Kaczyńskiego, który miał rzekomo zgodzić się na współpracę z organami bezpieczeństwa PRL, podpisując zobowiązanie do współpracy, sędzia Tuleya orzekł, że dokument ten został sfałszowany. W sprawie Tadeusza Szymańskiego, strażnika w X pawilonie więzienia UB na Mokotowie w latach 40. i 50. XX wieku, sędzia Tuleya orzekł o bezwzględnej karze pozbawienia wolności na 5 lat. Uniemożliwił ekstradycję do Rosji byłego szefa emigracyjnego rządu Czeczenii, Ahmeda Zakajewa, oskarżanego w Rosji o terroryzm, umarzając to postępowanie z uwagi na uniwersalną zasadę suwerenności państwowej. Orzekał w sprawach ochrony tajemnicy dziennikarskiej, odmawiając zwolnienia zeń redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Adama Michnika oraz dziennikarza Pawła Smoleńskiego.

Sędzia Tuleya miał także okazję ocenić w orzeczeniu sądowym polski parlamentaryzm. W grudniu 2017 roku nakazał prokuraturze wznowić umorzone śledztwo w sprawie okoliczności przeniesienia 16 grudnia 2016 roku obrad Sejmu z Sali Plenarnej do tzw. Sali Kolumnowej Sejmu. Posłowie uchwalili wówczas kilka kontrowersyjnych ustaw, m.in. ustawę budżetową oraz ustawę umożliwiającą niekontrolowaną wycinkę drzew.

W czasie trwającego kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce, latem 2018 roku, sędzia Tyleya jako sędzia sądu okręgowego w Warszawie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi. Pytania sędziego Tulei dotyczyły kwestii o pierwszorzędnym znaczeniu dla systemu sądownictwa w Polsce, tj. czy najnowsze ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa są zgodne z europejskimi standardami dla niezawisłości sędziowskiej.

W 2019 roku został Laureatem Obywatelskiej Honorowej Odznaki „Iustitii" przyznawanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich.

 


Honorowe Wyróżnienie - po raz pierwszy w historii tej nagrody

Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende, po raz pierwszy w historii Nagrody, przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

Czytaj też: Zła podstawa prawna może spowodować odrzucenie protestów przez Sąd Najwyższy >

Nagroda imienia Edwarda J. Wende została ustanowiona w 2003 r. przez Fundację dla Polski w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata, w PRL obrońcy w sprawach politycznych, po 1989 r. senatora i posła, pierwszego po wojnie konsula honorowego Luksemburga w Polsce.
Nagrodę otrzymują osoby zaangażowane w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz realizacji idei państwa prawa.