W ramach rekomendacji przyjętych przez KRS w maju 2017 roku wskazani zostali także Marzena Wąsek-Wiaderek i Paweł Wiliński, którym nominacje Andrzej Duda wręczył 8 listopada 2018 roku.

Czytaj: Prezydent nie powołuje trójki sędziów do SN>>

Krajowa Rada Sądownictwa 26 maja 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia prezydentowi wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzy wolne stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. Jacek Błaszczyk to sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, doktor nauk prawnych, posiadający duże doświadczenie orzecznicze, w tym w ramach delegacji do Sądu Najwyższego. Opinia Kolegium łódzkiego Sądu Apelacyjnego popierająca jego kandydaturę została podjęta jednogłośnie. 

Aleksander Stępkowski został zarekomendowany do SN przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Znalazł się na liście 28 kandydatów, których prezydent miał powołać 10 listopada ubiegłego roku. Nie otrzymał jednak nominacji, ponieważ jak się okazało, posiadał jeszcze wtedy obywatelstwo brytyjskie, jako drugie obok polskiego. Nie pozwalało mu to na ubieganie się o urząd sędziego SN, ale mimo to KRS zgłosiła jego kandydaturę. Wtedy Stępowski poinformował o zrzeczeniu się brytyjskiego obywatelstwa, ale nie zostało to jeszcze sfinalizowane. Skoro teraz otrzymał nominację, to zapewne sprawa obywatelstwa jest już załatwiona.

Czytaj: Nowi sędziowie SN powołani, zabezpieczenia NSA zignorowane>>
 

Aleksander Stępkowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych. Jest działaczem i byłym prezesem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.