Zgodnie z piątkowym zarządzeniem podpisanym w zastępstwie I prezes SN przez prezesa Izby Dyscyplinarnej Tomasza Przesławskiego, co do zasady odwołane zostały wszystkie posiedzenia "za wyjątkiem rozpraw i posiedzeń w sprawach wymagających rozpoznania, określonych przez prezesa kierującego pracą izby SN".

Czytaj: Od soboty zamknięte galerie, kina i baseny w całej Polsce - jest rozporządzenie>>

Po roku SN ponownie zamknięty

26 marca br. Izba Cywilna miała rozpoznać zagadnienie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, czy prawo do życia w czystym środowisku i oddychania powietrzem spełniającym standardy, stanowi dobro osobiste.

Dokładnie przed rokiem - z powodu zagrożenia epidemicznego - SN również wprowadził podobne obostrzenia. Rozprawy i posiedzenia - przez pewien czas także te niejawne - nie były wyznaczane wtedy SN od pierwszej połowy marca 2020 r. Przeprowadzanie rozpraw i posiedzeń stało się możliwe dopiero od początku czerwca ub.r., nadal jednak obowiązywało wiele obostrzeń spowodowanych przez zagrożenie koronawirusem. 

Możliwy był udział publiczności w rozprawach, ale osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkretnej sprawie musiały to zgłaszać do sekretariatu danego wydziału sądu na dzień przed wyznaczonym terminem. Wyznaczono też limity wszystkich osób, które mogą być obecne na poszczególnych salach.