Czytaj: Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym już obowiązuje>>

Od rana we wtorek na stronie SN jest już uwidoczniona nowa struktura tej isntytucji, z wynikającymi z nowej ustawy izbami. Jednak Izba Kontroli Nadzywczajnej i Spraw Publicznych oraz Izba Dyscyplinarna mają na stronie tylko nazwy i żadnych więcej szczegółów.

Czytaj: PiS już nowelizuje ustawę o Sądzie Najwyższym>>

Zniknęła natomiast ze struktury Izba Wojskowa, której nowa ustawa nie przewiduje. Zgodnie z ustawą czterech jej sędziów, w tym prezes, odeszło z dniem 3 kwietnia w stan spoczynku, o czym informuje komunikat opublikowany tego dnia na stronie SN. Dwóch pozostałych sędziów z tej izby wcześniej przeszło do Izby Karnej, korzystając jeszcze z przepisów starej ustawy. Zasilą zapewne wydział wojskowy, który ma być utworzony w tej izbie.

Państwo prawa to niezależne sądy >>

Izba Karna SN funkcjonuje nadal w dotychczasowej strukturze, a kieruje nią dotychczasowy prezes Stanisław Zabłocki. Przekroczył on już wiek 65 lat, a więc obejmuje go przepis nowej ustawy nakazujący przejscie w stan spocznku lub wystąpienie do prezydenta o zgodę na dalsze orzekanie. Tacy sędziowie mają na to miesiąc od dnia wejścia w życie ustawy, ale sędzia Zabłocki publicznie zapowiedział, że tego nie zrobi, więc jego misja w SN zakończy się po trzech miesiącach, czyli 3 lipca br. Ale w każdym razie jest wciąż prezesem, a sprawy karne rozpatrywane są w normalnym trybie i wokanda jest rozpisana na cały kwiecień.

Osobnym problemem są sprawy dyscyplinarne sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. We wtorek na stronie SN wciąż w strukturze Izby Karnej jest Wydział do spraw dyscyplinarnych sędziów oraz skarg na przewlekłość postępowania, są także sprawy z tych kategorii na kwietniowej wokandzie. Zapewne będzie tak do czasu faktycznego utworzenia Izby Dyscyplinarnej SN.

Pod nową nazwą w strukturze SN figuruje już Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która dotychczas miała jeszcze w swojej nazwie "sprawy publiczne". Ten człon można już zobaczyć na stronie SN w nazwie nowej Izby Kontroli Nadzywczajnej i Spraw Publicznych, która jednak jeszcze w wymiarze praktycznym nie istnieje. Więcej: Skarga nadzwyczajna już do zastosowania>>

Natomiast ta część izby, która pozostała w dotychczasowej strukturze, funkcjonuje normalnie, ma zaplanowane wokandy i kieruje nią dotychczasowy prezes Józef Iwulski. Sędzia także przekroczył 65 rok życia, ale nie ujawnił dotąd, czy zamierza złożyć oświadzenie o chęci dalszego orzekania. A to oznacza, że przynajmniej w najbliższych tygodniach ta izba będzie funkcjonować "po staremu" i pod jego kierownictwem.
Najmniej zmian na razie zaszło w Izbie Cywilnej, ponieważ nowa ustawa nie zabiera jej żadnych kompetencji, a kierujący izbą prezes Dariusz Zawistowski nie ukończył jeszcze 65 lat, a więc nie musi składać żadnych oświadczeń. Mogą go oczywiście dotyczyć decyzje personalne, które na podstawie nowej ustawy będą zapewne w najbliższym czasie przygotowywane, ale to już inna historia.

Czytaj: Nie wiadomo, kiedy ruszy nowy Sąd Najwyższy>>

Osobnym zjawiskiem może być ewentulane odchodzenie różnych sędziów stan spoczynku, bo nowa ustawa daje takie prawo wszystkim sędziom, niezależnie od wieku. Na decyzje w tej sprawie mają pół roku od wejścia w życie ustawy.

Czytaj: Sędziowie SN odchodzą w stan spoczynku>>