Informacja o wniesieniu takiego projektu pojawiła się we wtorek 3 kwietnia na stronie Sejmu, ale  nie opublikowano od razu jego treści.

Natomiast informacje o zawartości projektu przedstawił poseł PiS Andrzej Matusiewicz, który występuje w roli przedstawiciela wnioskodawców. - Najważniejsze zmiany, które proponujemy w projekcie to doprecyzowanie przepisów, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów SN członków Izby Dyscyplinarnej - powiedział. Więcej>>