Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła we wtorek po południu, w trzech turach głosowań, 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

W pierwszym głosowaniu bezwzględną liczbę głosów i jednocześnie rekomendację KRS uzyskali: adwokat i wykładowca akademicki Antoni Bojańczyk, prezes Prokuratorii Generalnej RP Leszek Bosek, sędzia SA Dariusz Czajkowski, notariusz Paweł Czubik, wykładowca akademicki Tomasz Demendecki, wykładowca akademicki Marek Dobrowolski, radca prawny Paweł Księżak, radca prawny Joanna Lemańska, sędzia SA Marcin Łochowski, wykładowca akademicki Oktawian Nawrot, wykładowca akademicki Janusz Niczyporuk, radca prawny Mirosław Sadowski, sędzia SA Marek Siwek, wykładowca akademicki Aleksander Stępkowski, wykładowca akademicki Maria Szczepaniec, wykładowca akademicki Krzysztof Wiak, sędzia SO Jacek Widło oraz radca prawny Grzegorz Żmij.

Ponieważ liczba 18 kandydatów którzy uzyskali rekomendacje w pierwszym głosowaniu była niższa niż liczba 20 wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, przewodniczący KRS zarządził głosowanie dodatkowe, w wyniku którego rekomendację uzyskał wykładowca akademicki Adam Redzik.
Po dwóch głosowaniach KRS wyłonił 19 kandydatur na 20 wolne stanowiska sędziowskie w izbie. Przewodniczący KRS Leszek Mazur zarządził więc kolejne głosowanie nad kandydaturą sędzi SA Ewy Stefańskiej - kandydatki, która uzyskała największą liczbę głosów, lecz nie osiągnęła wymaganej większości bezwzględnej (11 głosów). Ostatecznie uzyskała ona poparcie Rady - za jej kandydaturą głosowało 14 członków KRS.

Czytaj: Manowska i Zaradkiewicz wśród 7 rekomendowanych do Izby Cywilnej SN >>

We wtorek Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła także siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. To kończy ten etam procedury naboru do SN po wejściu w życie nowej ustawy. Kolejny nabór zostanie uruchomiony na podstawie obwieszczenia opublikowanego także we wtorek. Dotyczy ono 11 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego.

Czytaj: Prezydent ogłasza nabór na miesjce prof. Gersdorf >>