- Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił dziś skierować wniosek o wznowienie postępowania na korzyść drukarza z Łodzi - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceszef tego resortu Marcin Romanowski. 

W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał za winnego wykroczenia pracownika prywatnej drukarni, który z powodu przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. Odstąpił jednak od wymierzenia mu kar. Sąd uzasadniając wyrok podkreślał, że nie ma wątpliwości, iż do wykroczenia doszło. Odnosząc się do niewymierzenia kary - w tym przypadku grzywny - wskazywał, że powodem tego jest m.in. sytuacja rodzinna skazanego drukarza.

Czytaj poradnik w LEX: Wznowienie postępowania podatkowego po wyroku TK i TSUE >

Już po złożeniu wniosku w TK - w czerwcu 2018 r. - Sąd Najwyższy oddalił kasację ministra sprawiedliwości od wyroku w sprawie drukarza.

Natomiast Trybunał Konstytucyjny 26 czerwca br. orzekł, że przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny. Wniosek do TK w tej sprawie wyniknął m.in. na kanwie odmowy wykonania usługi - druku plakatów LGBT - z powodów religijnych. 

Czytaj: TK: Drukarz mógł odmówić usługi fundacji LGBT>>

Zdaniem TK zawarta w zaskarżonym przepisie "penalizacja odmowy świadczenia usług umyślenie bez uzasadnionej przyczyny stanowi ingerencję w wolność podmiotu świadczącego usługi, w szczególności w prawo do decydowania o zawarciu umowy, prawa do wyrażania własnych opinii, czy postępowania zgodnie z własnym sumieniem". - Wolności ograniczone przez zakwestionowany przepis nie są mniej ważne niż ochrona przed dyskryminacją. Ustawodawca może wykorzystywać łagodniejsze, ale skuteczniejsze, środki ochrony przed dyskryminacją - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Czytaj w LEX:

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego >

Wznowienie postępowania cywilnego >

Jak poinformowano w MS, jednym ze skutków tego wyroku TK jest możliwość składania wniosków o wznowienie postępowań, a w konsekwencji uchylenie zapadłych wyroków wobec osób, które zostały skazane na podstawie zakwestionowanego przepisu.

- Skierowanie tego wniosku jest wyrazem tego, że zawsze będziemy opowiadać się za wolnością, która jest zagrożona. Mamy do czynienia z wojną ideologiczną, kiedy osoby kierujące się swoim wyznaniem i sumieniem, są atakowane, zwalniane z pracy. Tak jak w przypadku sprawy w IKEI, czy w przypadku drukarza z Łodzi – mówił na konferencji prasowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  Marcin Romanowski.