Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż CBOS. Wynika z niego także, że nieco lepsze niż sześć miesięcy temu są opinie o działalności Trybunału Konstytucyjnego, choć nadal jest on źle oceniany przez 34 proc. badanych i jest to wzrost o 2 punkty procentowe. Dobrze TK jest oceniany 30 proc. badanych, i jest to wzrost o 5 punktów procentowych.

Czytaj: Tylko co czwarty Polak chwali sądy>>

Opinie o działalności prokuratury są równo podzielone: tyle samo osób ją chwali (34 proc., wzrost o 5 punktów), co krytykuje (34 proc., wzrost o 4 punkty).

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie ocenia ponad dwie piąte badanych (45 proc.) a negatywnie – 13 proc. – wynika z najnowszego badania CBOS. 42 proc. Polaków nie ma w tej kwestii sprecyzowanej opinii.

Liczba ankietowanych, którzy dobrze oceniają pracę Sejmu w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca wzrosła o 5 punktów proc., oceniających źle zmalał o 5 punktów proc..

W stosunku do sondażu z ubiegłego miesiąca odsetek badanych, którzy dobrze oceniają pracę Senatu wzrosła o 5 punktów proc., oceniających źle zmalał o 2 punkty proc.