Gorsze niż w lipcu są opinie o pracy wymiaru sprawiedliwości. W ciągu dwóch miesięcy zwiększyła się grupa osób negatywnie oceniających pracę sądów (o 8 punktów, do 50 proc.), przy czym w zasadzie nie zmienił się odsetek tych, które mają o niej dobre zdanie (29 proc., wzrost o jeden punkt).
Funkcjonowanie prokuratury jest postrzegane podobnie jak dwa miesiące temu: pozytywnie ocenia je ponad jedna czwarta ankietowanych (28 proc., wzrost o dwa punkty), a źle – ok. dwóch piątych (41 proc., wzrost o dwa punkty).
Opinie na temat takich instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich i Najwyższa Izba Kontroli cechują się znaczną stabilnością (w ciągu ostatnich sześciu miesięcy praktycznie nie uległy zmianie), a także tym, że są stosunkowo mało wyrobione – znaczna część społeczeństwa nie potrafi ocenić ich funkcjonowania - pisze CBOS.
Pozytywnie o działalności TK wypowiada się 44 proc. badanych, 43 proc. dobrze ocenia funkcjonowanie RPO, a 46 proc. – pracę Najwyższej Izby Kontroli. Negatywnie ich działalność ocenia odpowiednio 13 proc., 16 proc. i 17 proc. respondentów.
Czytaj: CBOS: większość Polaków negatywnie ocenia wymiar sprawiedliwości>>>

Pozytywnie pracę prezydenta Bronisława Komorowskiego ocenia 73 proc. ankietowanych; dobrze o działaniach Sejmu i Senatu wypowiada się 26 i 28 proc. badanych. To najlepsze notowania izb parlamentu od początku kadencji i jedne z najlepszych notowań prezydenta. We wrześniu - pisze w komentarzu do swojego sondażu CBOS - poprawiły się notowania obu izb parlamentu i obecnie są one najlepsze w ich bieżących kadencjach.
Dobrze o Sejmie wypowiedziało się 26 proc. badanych - o 8 punktów proc. więcej niż w sondażu z sierpnia. Zarazem zmniejszyła się grupa tych, którzy są z pracy Sejmu niezadowoleni - o 4 punkty proc. - do 60 proc. Zdania o Sejmie nie wyraziło 14 proc. (mniej o 4 punkty proc. niż w poprzednim miesiącu).
O 5 punktów proc. wzrosła od sierpnia liczba osób wyrażających pozytywne opinie o działalności Senatu (28 proc.), jednocześnie nieznacznie mniej niż w sierpniu odnosi się do niej z dezaprobatą - 44 proc., co oznacza spadek negatywnych opinii o 3 punkty proc. Opinii o Senacie nie wyraziło 28 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. mniej niż w sierpniu.)

W ciągu ostatniego półrocza stabilne pozostają też notowania policji. Zadowolenie z pracy policjantów deklaruje dwie trzecie Polaków (66 proc., spadek od marca o jeden punkt), natomiast niezadowolenie – ponad jedna piąta (22 proc., od marca bez zmian).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 11–17 września na liczącej 946 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (ks/pap)