Takie wyniki przynosi najnowsze badanie opinii publicznej przez CBOS. Wynika z niego, że jednocześnie udział ocen negatywnych spadł do 40 proc. (o 6 punktów proc.), w efekcie czego przewaga krytyki nad aprobatą nie jest już tak znaczna.

W przypadku Prokuratury zmiana jest mniejsza: co prawda o 4 punkty proc. spadło niezadowolenie z działalności organów ścigania, ale poziom zadowolenia pozostał praktycznie bez zmian od marca tego roku. Dobrze ocenia pracę prokuratury 32 proc. badanych, a 33 proc. źle - podaje CBOS.

Według ośrodka lepszym ocenom pracy sędziów sprzyjają: młodszy wiek, mieszkanie w wielkich aglomeracjach, wyższe wykształcenie, zajmowanie wyższego stanowiska oraz wysokie zarobki na osobę w gospodarstwie domowym. Prokuratura znacznie wyższe oceny niż w pozostałych grupach otrzymuje wśród uczniów i studentów, osób często praktykujących religijnie i bezrobotnych.

Z sondązu wynika też, że we wrześniu niemal równie liczne są grupy krytyków Trybunału Konstytucyjnego (33 proc.), osób wyrażających aprobatę dla jego działalności (33 proc.) i tych, którzy nie mają zdania w tej sprawie (34 proc.). "Medialna obecność Trybunału przyczyniła się przede wszystkim do wzrostu jego rozpoznawalności i krystalizowania się poglądów Polaków. Jednak spór wokół obsady sędziowskiej TK, który rozpoczął się w zeszłym roku, spowodował, że tegoroczne oceny Trybunału – najgorsze z notowanych od 2002 r. – nadal utrzymują się. Pozytywnym ocenom TK sprzyja wyższe wykształcenie, mieszkanie w dużej aglomeracji oraz wysokie dochody na osobę w gospodarstwie domowym. Częściej niż pozostali zadowoleni z działania TK są badani zajmujący kierownicze stanowiska oraz specjaliści z wyższym wykształceniem, a także identyfikujący się z polityczną lewicą" - komentuje CBOS.(ks/pap)