Propozycję taką minister przedstawił podczas zorganizowanejw czwartek konferencji prasowej.
Wraz z wiceministrem Michałem Wosiem mówili o reformie prawa rodzinnego i m.in. nowych rozwiązaniach w sprawach alimentów.

- Dzieci nie powinny ponosić konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do sporu, rozdźwięku, który zaowocował konfliktem, a procedury trwały latami - powiedział Ziobro. I podkreślił, że celem kierowanego przez niego resortu jest, aby "tego rodzaju mitręga sądowa przeszła do historii w takich sprawach, jak gwarantowanie finansowego wsparcia dla dziecka".

MERITUM Prawo rodzinne >>

- W związku z tym  MS zdecydowało się zaproponować rozwiązanie, które "nazwaliśmy tzw. alimentami natychmiastowymi". Chodzi o to, że ustalamy na samym wstępie z zasady pewien minimalny standard wsparcia finansowego dla dziecka, które każdy rodzic natychmiast dostanie, jeśli wystąpi w oparciu o bardzo uproszczoną procedurę i pozew. To się ma dziać w ciągu bardzo krótkiego czasu. Nie będzie tej mozolnej, wieloinstancyjnej drogi dochodzenia do ustalenia wysokości alimentów - wyjaśnił minister.

MS poinformowało, że "na dziś wynosiłoby ono 460 zł na jedno dziecko, 840 zł na dwoje dzieci i 1140 zł na troje". - Dla porównania, średnia wysokość alimentów zasądzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r. 590 zł - dodje resort.

- Niezależnie od tych zmian, proponujemy także dla równowagi rozwiązania, które będą gwarantować temu rodzicowi, wywiązującemu się ze swoich obowiązków alimentacyjnych, by mógł utrzymywać kontakt z dziećmi. Chcemy też wyeliminować zjawisko, że uniemożliwia się jednemu z rodziców kontakt z dzieckiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy ten rodzic chce i wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec tego dziecka. Tutaj polskie prawo powinno stanąć z kolei w obronie tego z rodziców, który ma tytuł do tego, aby z dzieckiem zachować kontakt i utrzymywać relacje - mówił podczas konferencji Zbigniew Ziobro.