Na mocy przepisów ustawy z 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogą uzyskać obniżkę opłat za energię elektryczną. - Zgodnie z tzw. ustawą prądową powinny w terminie do dnia 27 lipca 2019 roku złożyć w zakładzie energetycznym oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do tej ustawy - poinformował Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. Ministerstwo Energii poinformowało jednak, że termin został przedłużony i mija w poniedziałek 29 lipca. resort twierdzi też, że w przypadku przesłania oświadczeń ich Pocztą Polską będzie się liczyć data stempla.

Czytaj również: W poniedziałek mija termin złożenia oświadczeń w sprawie zamrożenia cen energii >>

Ministerstwo Energii: ustawowy termin  mija 29 lipca

Większość kancelarii adwokackich spełnia przesłanki ustawowe upoważniające do skorzystania z tej możliwości - adwokat Rafał Dębowski poleca uwadze nowe przepisy.

Według ustawy odbiorca końcowy, jest obowiązany złożyć oświadczenie zakładowi energetycznemu, w terminie:

  • 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
  • 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, mającą wpływ na przyznanie mu uprawnienia.

Ustawowy termin minąłby w sobotę 27 lipca, dlatego za sprawą Ministerstwa Energii zainteresowani mogą to zrobić również w poniedziałek 29 lipca. Co więcej Ministerstwo Energii w specjalnie wydanym komunikacie napisało, że w związku z dużym zainteresowaniem chce ułatwić wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych w poniedziałek  29 lipca będą pracować do północy. Według resortu oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla. Na stronie resortu - tutaj - można też pobrać wzór oświadczenia i instrukcję jego wypełniania. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dane w oświadczeniu muszą się zgadzać z danymi z umowy o dostarczenie energii.

Prawnik tak, ale mały

Czy przepisy dotyczą innych kancelarii prawniczych? - Obniżka dotyczy mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, a więc nie jest tu istotny zawód czy rodzaj działalności prawniczej, lecz wielkość takiej aktywności - mówi Kacper Krysztofik z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

A Agnieszka Burska z Izby Notarialnej w Gdańsku potwierdza, że większość kancelarii z tego okręgu złożyło już wymagane oświadczenia.

Kancelarie komornicze

W związku z tym, że status prawny komornika sądowego jest złożony i hybrydowy, a ustawodawca w zakresie omawianej ustawy nie wypowiedział się, co do naszej grupy zawodowej wprost, to należy przyjąć, że chciał obniżonymi cenami objąć wszystkie podmioty, które nie są osobami fizycznymi z wyłączeniem średnich i dużych przedsiębiorstw - wyjaśnia Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.

- Gwarancje te obejmą wszystkie grupy wykonujące wolne zawody prawnicze, a więc notariuszy radców prawnych, adwokatów. Ustawodawca wprowadził gwarancję niższej ceny dla mikroprzedsiębiorców i małych firm - potwierdza rzeczniczka.

Janus dodaje, że komornicy w zakresie swoich podstawowych obowiązków są organem władzy publicznej, jednak prowadzą samodzielne kancelarie i rozliczają się jak przedsiębiorcy. Z kolei na potrzeby podatkowe są traktowani jak przedsiębiorcy. Co do zasady, według art. 33 ustawy o komornikach sądowych komornik nie jest przedsiębiorcą.