W środę 20 lutego dokonano rozstrzygnięcia X edycji konkursu miesięcznika Przegląd Sądowy na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku. 
Jak poinformowali organizatorzy, w tym roku zgłoszono rekordową liczbę 33 książek. - Sąd konkursowy miał bardzo trudne zadanie aby wybrać tę najlepszą - skomentował jego przewodniczący, sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski. I dodał, że Sąd konkursowy stwierdził bardzo wysoki - praktyczny i naukowy - poziom nagrodzonych prac, a także wyróżniającą się formę ujęcia tematów. 

Nagrodę główną zdobyły po raz pierwszy ex aequo dwie publikacje wydane przez Wolters Kluwer Polska: 

Obaj autorzy są z tej samej katedry postępowania cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obaj też pracują w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

 


Nagrodę specjalną zdobyła książka  Michała Piotra Ziemiaka pt. Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, wydana przez TNOiK. 

 

Warto przeczytać:

Skarga nadzwyczajna w kolizji ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem
Prokuratoria nagrodziła najlepsze prace naukowe