Konferencja jest organizowana z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia polskiej kurateli sądowej. Wśród prelegentów znaleźli się polscy i brytyjscy eksperci z nurtu sprawiedliwości naprawczej. Konferencji towarzyszy szereg wydarzeń - m.in. pokaz spektaklu Fundacji Jubilo "Odzwierciedlenie", teatru realizowanego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. 

Cel? Podkreślenie roli kuratorów sądowych

Czytaj: Wkrótce zmiany w ustawie o kuratorach?>>

Jak zaznaczają organizatorzy, celem konferencji jest podkreślenie roli kuratorskiej służby sądowej w społeczeństwie. 

- Chcemy uniknąć zbędnego patosu, a skoncentrować się na postawieniu kilku fundamentalnych pytań u progu jubileuszu. Nie mamy ambicji, by je od razu rozstrzygać. Uznajemy jednak, że polskiej kurateli sądowej przyda się przestrzeń do dialogu, debaty, wymiany doświadczeń - dodają.

Sam tytuł konferencji nawiązuje do nurtu rehabilitacji resocjalizacji, mającego miejsce po błędnym odczytaniu wyników badań Roberta Martinsona. Na podstawie analizy 231 rapotów kryminalnych podważył on skuteczność zabiegów resocjalizacyjnych, określając je szlachetnym kłamstwem, fałszywą ideologią, a to skutkowało hasłem – konstatacją Nothing works. 

- Identyfikujemy się tym samym ze służbami probacyjnymi na całym świecie nieustannie poszukującymi środków do poprawy efektywności swoich oddziaływań. Naszym wydarzeniem chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, co w polskiej kurateli działa, jaka jest jej kondycja, czy odpowiada ona na wyzwania współczesności - zaznaczają organizatorzy. 

Czytaj: Rodzic utrudnia kontakty? Kurator nie może reagować>>

Dzień pierwszy - sposób na bezdomności i Cafe Równik

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się m.in. z historią polskiej kurateli sądowej. Poruszony zostanie też temat bezdomności i sposobów na wyjście z niej. Przedstawiona zostanie idea Cafe Równik - czyli miejsca w którym pracują osoby z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak zespół Downa, autyzm czy dysfazja. 

Omówione zostaną też zasady sprawnej interwencji w kurateli sądowej - uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynikami badań obrazujących co działa, a co nie działa w przypadku wskaźników tzw. powrotności do przestępstwa. 

Jednymi z głównych tematów będą też handel ludźmi i rola jaką w przeciwdziałaniu mu mogą odgrywać kuratorzy, a także prace społeczne w kontekście szansy dla rozwoju sprawiedliwości naprawczej w Polsce. 

Czytaj: Kurator z przestarzałym komputerem kontroluje skazanych w obrączkach>>

Dzień drugi - rola kuratorów w społeczeństwie

Piątek rozpoczną wykłady dotyczące problemów resocjalizacji. Omówione zostaną też sposoby przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży poprzez edukację prawną. 

Poruszone zostaną też kwestie związane ze społecznościami lokalnymi. W tym kontekście mowa będzie będzie o przeciwdziałaniu przestępczości, a także zależności pomiędzy kuratorem sądowym i społeczeństwem obywatelskim. 

Jednym z tematów będzie kuratela penitencjarna. Uczestnicy konferencji będą dyskutować nad tym, czy w Polsce istnieje przestrzeń dla tego typu rozwiązań.