Komitet Narodów Zjednoczonych, który przeanalizował sprawozdanie Watykanu z przestrzegania konwencji o zakazie stosowania tortur, nie stwierdził żadnego jej naruszenia.
Wcześniej stowarzyszenia ofiar nadużyć apelowały do oenzetowskiej agendy o uznanie pedofilii za tortury. Więcej: ONZ uzna pedofilię za tortury?

W ogłoszonych w piątek końcowych uwagach na temat przestrzegania przez Stolicę Apostolską konwencji ONZ o zakazie stosowania tortur Komitet odniósł się do kwestii pedofilii, do której - jak się zauważa - nie ma żadnego odniesienia w samym tym dokumencie.
Agenda ONZ zwróciła uwagę na trzy kwestie, wymagające analizy i refleksji: niewielkie zaangażowanie sił porządkowych w ściganie przypadków nadużyć, przenoszenie księży - sprawców takich czynów, a także sprawę odszkodowań dla ofiar, które - jak zauważano - powinny być "odpowiednie".
Stolica Apostolska zapewniła, że weźmie pod uwagę te rekomendacje. (ks/pap)