Jak informuje kancelaria posiada ponad 10 letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika. Doradzał także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego, w tym producentom i dystrybutorom napojów alkoholowych. 

Czytaj: Epidemia przyspiesza informatyzację usług prawnych>>

Od prawa autorskiego po prawo reklamy

Radca prawny koncentruje się przy tym głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych, prawie patentowym, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa oraz prawie danych osobowych i nieosobowych.

Uczestniczył w szeregu postępowań przed sądami cywilnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed organami administracyjnymi, zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i UE.

 


Ponadto jest także autorem i współautorem artykułów na temat własności intelektualnej oraz wykładowcą i prelegentem na konferencjach i szkoleniach. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Należy również do Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej i Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI). Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim.