Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. W poniedziałek na konferencji zorganizowanej w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości wskazał, że dzięki nowej platformie czynności, które wcześniej przedsiębiorcy musieli realizować w ramach „biurokratycznej mitręgi”, teraz będzie można wykonać w wygodny sposób przed komputerem we własnym domu.

Ignacy Święcicki, kierownik działu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym ocenia, że cyfryzacja procesu składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego jest kolejnym elementem przenoszenia relacji obywatel-państwo i przedsiębiorca-państwo do sfery cyfrowej. - Może to być znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, przede wszystkim jeśli chodzi o oszczędność czasu, jak również możliwość uzyskania bieżącej informacji o postępie rozwiązywania sprawy - zauważył.

Przedstawiciel PIE dodał, że jest to kolejny etap cyfryzacji w tym obszarze, niejako domknięcie reform zainicjowanych ponad trzy lata temu, kiedy wprowadzono obowiązek zgłaszania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. - W szerszym aspekcie od kilku lat można obserwować poprawę wyników Polski na tle Unii Europejskiej pod względem cyfryzacji usług publicznych. Nadrabiamy w tym obszarze dystans do liderów, takich jak Estonia czy Finlandia, a zmiany, które właśnie weszły w życie są tego kolejnym etapem – powiedział PAP Święcicki.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, w pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem zmian, które rejestr przechodzi od 2018 r., kiedy Sejm uchwalił przygotowaną w resorcie nowelizację ustawy o KRS. Katalog e-usług związanych z KRS obejmuje składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, składanie pism procesowych do sądu rejestrowego, zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, elektroniczną korespondencję z sądem rejestrowym, przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru oraz udostępnianie informacji o podmiocie wpisanym do KRS.