W związku z wysłuchaniem publicznym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach, który odbył się 7 marca 2012 r., Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" popiera stanowisko w tej sprawie przedstawione w przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Proponowane rozwiązania w nadmierny sposób ograniczają wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, gwarantowaną przez art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt tej ustawy zdaje się stanowić kolejny przykład interwencji legislacyjnej związanej z bieżącymi wydarzeniami - uważają sedziowie z Iustitii. - Nie zgadzamy się jedynie z postulatem HFPC przekazania do sądów powszechnych skarg na decyzję wojewody w przedmiocie odwołania od zakazu odbycia zgromadzenia, albowiem sądy administracyjne są o wielokroć mniej obciążone wpływem spraw od sądów powszechnych - dodają.

Sędziowie dostrzegaja jednak konieczność usprawnienia procedury zmierzającego do szybszego rozpoznawania skarg dotyczących zgromadzeń, ale nie wymaga to przekazywania tych spraw do sądów powszechnych. W pozostałym zakresie popierają wszystkie uwagi przedstawione przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.