Jak poinformował w piątek Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”, skierował on zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępst wa dotyczące działania grupy przestępczej osób z Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa i innych urzędów państwowych. Iustitia apeluje do wszystkich pokrzywdzonych o zgłaszanie się do prokuratury i dołączanie do zawiadomienia.

Zawiadomienie skierowane zostało do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i Iustitia apeluje do wszystkich pokrzywdzonych o zgłaszanie się do prokuratury i dołączanie do zawiadomienia.

Czytaj: 
Hejt przeciw sędziom - dymisja wiceministra Piebiaka>>

Minister sprawiedliwości pozwany przez Iustitię za mowę nienawiści>>

 

Donosimy, bo prokuratura nic nie robi

- Kierowana przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę prokuratura nie podejmuje z urzędu realnych czynności, zmierzających do wykrycia sprawców tego procederu.  Zarząd SSP „Iustitia” był zmuszony złożyć formalne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez członków tej grupy - powiedział sędzia Jakub Kościerzyński – przewodniczący Zespołu ds. Prawa Karnego Iustitii.
Jak mówi, z doniesień medialnych oraz własnych obserwacji działaczy Stowarzyszenia wiadomo, że w ramach ministerstwa oraz innych urzędów centralnych działała zorganizowana grupa przestępcza, która wynosiła poufne informacje z resortu i wykorzystywała je do nękania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. - W ramach tych działań tworzono także nieprawdziwe informacje, fałszywe dowody, które następnie były podstawą wszczynanych postępowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych wobec sędziów - dodaje sędzia.

 


Wykorzystali poufne informacje do hejtu

Zdaniem autorów doniesienia do prokuratury, urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości skupieni na forum dyskusyjnym „KASTA” wykorzystywali dla celów przestępczych informacje, z którymi zapoznali się w związku z pełnionymi funkcjami i wykonywaną pracą w Ministerstwie Sprawiedliwości. - Cytowane w publikacjach medialnych sformułowania mają charakter znieważający, poniżający, naruszają godność osób pełniących urząd sędziego oraz godzą w wizerunek organów takich jak sądy powszechne, Sąd Najwyższy. - podkreśla Dorota Zabłudowska, członek zarządu Iustitii. Jak podkreśla, działania grupy były skierowane przeciwko funkcjonowaniu konstytucyjnego organu państwa, w tym pierwszej prezes Sądu Najwyższego w celu zastraszenia pełniącej tę funkcję Małgorzaty Gersdorf i zmuszenia jej do rezygnacji.

Według autorów doniesienia skala przestępczych działań podjętych przez członków tej grupy, wykorzystywanie wszystkich dostępnych kanałów medialnych (listy, portale społecznościowe, prasa – dziennikarze współpracujący z grupą), ewidentnie nadaje tej działalności cechy stalkingu. - Rozpowszechniane przez członków grupy KASTA wszelkimi dostępnymi kanałami medialnymi nieprawdziwych informacji oraz anonimów, nierzadko skutkowało podejmowaniem przez rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych postępowań wyjaśniających oraz wszczynaniem postępowań dyscyplinarnych, co stanowiło dodatkową dotkliwą dolegliwość dla ofiar grupy - czytamy w dokumencie.