Oświadczenie komisarz dotyczy ogłoszonego w środę 4 grudnia br. przez rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych sędziego Piotra Schaba wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Krystianowi Markiewiczowi, prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Chodzi m.in. o kwestionowanie statusu Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Rzecznik postawił mu 55 zarzutów przewinień dyscyplinarnych i zapowiedział wystąpienie o zawieszenie go w pełnieniu urzędu sędziego połączone z obniżeniem o połowę uposażenia. 

Czytaj: Groźba zawieszenia i 55 zarzutów dla prezesa "Iustitii">>
 

Komentując to wydarzenie Dunja Mijatović przypomina swoje wcześniejsze zalecenia wobec Polski, opublikowane w raporcie przygotowanym po jej wizycie w naszym kraju w dniach 11 - 15 marca 2019 roku.

Stwierdziła wtedy, że jest zaniepokojona licznymi otrzymanymi doniesieniami dotyczącymi wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom i prokuratorom w takich sprawach, jak publiczne wypowiedzi na temat rządowej reformy wymiaru sprawiedliwości, występowanie z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, udział w kampaniach edukacyjnych w ramach wydarzeń publicznych lub w szkołach, organizowanie inscenizacji procesów sądowych czy – w jednym przypadku – przyjęcie nagrody równości od rady miasta i Prezydenta Gdańska.

Sędziowie mogą wypowiadać się o problemach wymiaru sprawiedliwości

Komisarz przypomniała też w swoim raporcie, że sędziom i prokuratorom przysługuje prawo do wyrażania własnych opinii w sprawach będących przedmiotem zainteresowania opinii publicznej, w tym na temat reform wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, w sposób proporcjonalny, oraz że przysługująca im swoboda wypowiedzi musi być zagwarantowana. 
- W szczególności zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wszelkie ingerencje w obszar wolności słowa sędziego muszą podlegać ścisłej kontroli z uwagi na rosnące znaczenie zasady trójpodziału władz i gwarancji niezawisłości sędziów. Trybunał stwierdził również, że sędziowie w swojej roli ekspertów prawnych mogą wyrażać swoje opinie, w tym opinie krytyczne, dotyczące rządowych reform,22 zaś kwestie dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości mieszczą się w zakresie spraw będących przedmiotem zainteresowania opinii publicznej - napisała komisarz Rady Europy, odnosząc sie do sytuacji w Polsce.