W swoim liście  do Stanisława Karczewskiego przedstawiła krytyczne uwagi do zaostrzenia prawa karnego. Według komisarz kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia "byłaby nie do pogodzenia z humanitarnym podejściem do rehabilitacji więźniów i z zasadą godności ludzkiej, mocno zakorzenioną w instrumentach międzynarodowych praw człowieka i w Konstytucji Polski".

Czytaj: Senat trochę poprawił nowelę kodeksu karnego i odesłał do Sejmu>>

Zwróciła uwagę, że proponowane zmiany są krytykowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów, a także przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Wskazała też na rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącą stwarzania przez prawo możliwości warunkowego zwolnienia wszystkim skazanym, także skazanym na dożywocie.

Dunja Mijatović swój list do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wysłała w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed senacką debatą i głosowaniem nad ustawą nowelizująca kodeks karny. Teraz zdecydowała się upublicznić tę korespondencję, ponieważ Senat nie wziął jej zastrzeżeń pod uwagę, a przepis o bezwzględnym dożywociu tylko trochę złagodził.

Komisarz Rady Europy przekonywała marszałka Senatu by zorganizował "szerszą debatę publiczną w Senacie" dotyczącą tej kwestii, "jak to jest wymagane przy przygotowywaniu ustawodawstwa mającego wpływ na prawa człowieka", a także zapewnił niezbędny czas na konsultacje, m.in. z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami prawniczymi, aby zagwarantować pełną zgodność z orzecznictwem ETPCz i standardami Rady Europy.