- W DWF Poland dostrzegamy i doceniamy atuty prawników skutecznie rozwijających swoje praktyki, którzy doskonale łączą wysoki poziom sektorowej wiedzy eksperckiej z wyczuciem biznesowym oraz zrozumieniem istoty budowania relacji. Awanse partnerskie Piotra i Oskara oraz promocja Eweliny na stanowisko Counsel stanowią odzwierciedlenie zasad naszej kultury organizacyjnej promującej i doceniającej zaangażowanych i wyróżniających się prawników - mówi Michał Pawłowski, partner zarządzający DWF Poland. 


Zamówienia publiczne, energetyka, rozwiązywanie sporów

Dr Piotr Kunicki kieruje Praktyką Prawa Zamówień Publicznych. Obejmuje ona doradztwo z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych oraz prawa nieruchomości. Nowy partner, ma doświadczenie w sektorach branży medycznej i farmaceutycznej, IT, TMT, energetyki oraz infrastruktury, a także sektorze obronnym i bezpieczeństwa. 

Doradza klientom m.in. w tworzeniu konsorcjów, przygotowywaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tworzeniu struktur udziału w postępowaniu poprzez SPV. Reprezentuje ich przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi. 

Oskar Waluśkiewicz kieruje Praktyką Energetyki Konwencjonalnej w ramach Departamentu Energetyki i specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji, zagadnień regulacyjnych, a także projektów inwestycyjnych w tym sektorze. Doradza również organizacjom branżowym w procesach legislacyjnych, a także przy rozwiązywaniu problemów prawnych i wypracowywaniu stanowisk branżowych. Występuje jako arbiter w sporach w sektorze energetycznym. Jest ekspertem w obszarze gazownictwa, elektroenergetyki konwencjonalnej oraz ciepłownictwa. 

Czytaj: Adwokaci i radcowie: Mediacja wymaga zmian w przepisach>>

Ewelina Wętrys, LL.M. jest członkiem Praktyki Rozwiązywania Sporów DWF Poland i specjalizuje się w sporach międzynarodowych i transgranicznych. Jej praktyka obejmuje spory sądowe i arbitrażowe, w tym spory z zakresu arbitrażu inwestycyjnego, prowadzone przed międzynarodowymi i lokalnymi sądami i trybunałami arbitrażowymi. Doradza i reprezentuje polskich i zagranicznych klientów z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora lotniczego, nieruchomościowego, „oil & gas”, energetycznego i budowlanego. Począwszy od etapu sporządzania klauzul rozwiązywania sporów dopasowanych do konkretnych inwestycji, poprzez prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym postępowań zabezpieczających przed sądami państwowymi lub polubownymi, po etap wykonywania wyroku w Polsce jak i za granicą.