Kancelaria informuje, że dzięki połączeniu rozległej wiedzy i wieloletniego doświadczenia zespołu Gujski Zdebiak, który jest jednym z niekwestionowanych liderów na polskim rynku w dziedzinie prawa pracy, będzie w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w doradztwie prawnym w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w zakresie konsekwencji prawnych wynikających z Polskiego Ładu.

Czytaj: W dobie koronawirusa kancelarie zaciskają pasa i szukają sposobów na działalność>>

Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy łączy się z kancelarią Gujski Zdebiak 

Obie kancelarie na swojej wspólnej stronie informują, że doradzają w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elastycznych form zatrudniania takich, jak kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, agencja, umowy nienazwane), w szczególności zawierane z kadrę menedżerską wysokiego szczebla.

- Doskonała znajomość oczekiwań dwóch stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) daje nam możliwość oceny ryzyka związanego z szeroko pojętym zatrudnieniem i umiejętność przewidywania sytuacji, jakie mogą wystąpić w trakcie współpracy stron lub po jej zakończeniu, a w konsekwencji formułowania odpowiednich postanowień umów, regulaminów i innych aktów, które pozwolą ograniczyć ryzyko sporu - czytamy.

 

Wśród obszarów specjalizacji wymienione też: postępowania sporne, reprezentowanie pracodawców, pracowników, menedżerów, członków zarządów, zleceniodawców i zleceniobiorców w negocjacjach i przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz przed Sądem Najwyższym i sądami polubownymi, a także w postępowaniach karnych.

- Skorzystały już z naszej pomocy polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne, banki i inne instytucje finansowe, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, zajmujące się energetyką, spółki giełdowe, w tym z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, firmy produkcyjne, handlowe, logistyczne, budowlane, z branży motoryzacyjnej, instytucje kultury, instytuty badawcze, szpitale i prywatne firmy świadczące usługi medyczne, szkoły, urzędy publiczne, agencje państwowe, związki zawodowe i przedstawiciele pracowników, a także indywidualni przedsiębiorcy, a nawet inne kancelarie prawne w sprawach związanych z zatrudnieniem ich pracowników i współpracowników - dodają.