Grupa otrzymała ważny mandat: będzie doradzać Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i pracować nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze. W szczególności będzie się zajmować opracowywaniem polityki regulacyjnej i projektów dyrektyw oraz innych aktów unijnych dotyczących fuzji i podziałów transgranicznych oraz prawa koncernowego (grup spółek). Zwłaszcza ta ostatnia materia, mająca ogromne znaczenie gospodarcze, należy do wyjątkowo kontrowersyjnych zagadnień prawa spółek.
Dr Radwan to ekspert w dziedzinie polskiego, komparatywnego, europejskiego i międzynarodowego prawa spółek. Interesuje go również prawo rynku kapitałowego, ekonomiczna analiza prawa, europejskie prawo gospodarcze i międzynarodowe prawo handlowe. Koordynuje prace działu prawa spółek i prawa handlowego.
Dr Radwan jest prezesem Instytutu Allerhanda oraz dyrektor międzynarodowego stowarzyszenia naukowo-badawczego Centrum C-Law.org oraz redaktor naczelny Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego – HUK.
Członkowie ICLEG zostali powołani bezpośrednio przez Komisję Europejską na trzyletnią kadencję. Nominacja ma charakter osobisty i nastąpiła na podstawie kryteriów merytorycznych, z uwzględnieniem dążenia KE do uzyskania różnorodności narodowościowej i płciowej w składzie grupy. Wśród 14 członków grupy jest po dwóch przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski i Włoch.
Pierwsze spotkanie ICLEG zaplanowano na 24 czerwca br.