Chodzi o kobietę, która wraz z rodziną w tym dwójką małoletnich dzieci, w październiku 2016 r. została umieszczona w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako ofiara tortur, nie powinna była do takiego ośrodka trafić. W Tadżykistanie kobieta doświadczyła przemocy fizycznej oraz psychicznej. W trakcie niemal 9 miesięcy pobytu w przemyskiej placówce kobieta była wielokrotnie konsultowana psychiatrycznie i psychologicznie. 

Czytaj: Polacy akceptują wymuszanie zeznań przez tortury>>

Okoliczności przemawiające za zwolnieniem z ośrodka 

Stan zdrowia kobiety i dobro jej dzieci przemawiały za zwolnieniem rodziny ze ośrodka. Stwierdzono też, że przetrzymywanie dzieci w strzeżonym ośrodku ma negatywny wpływ na ich rozwój oraz również stan zdrowia. Mimo to, pobyt rodziny był wciąż przedłużany. 

 


W czerwcu 2017 r. kobieta próbowała popełnić samobójstwo, stwierdzono u niej objawy związane zarówno z przemocą doznaną w kraju pochodzenia, jak i z pobytem rodziny w polskiej placówce. 

- Po tym fakcie, staraniem prawników Dentons oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka rodzina została zwolniona z ośrodka. W imieniu kobiety i jej małoletnich dzieci został złożony wniosek do sądu o przyznanie od Skarbu Państwa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców - informuje kancelaria. 

Skarga też do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Sprawa toczy się obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. W sprawie zadośćuczynienia kobietę i jej dzieci reprezentują pro bono dr Michał Jabłoński, Katarzyna Cukierska oraz Zofia Maciejewska z kancelarii Dentons. Równolegle, skargę w imieniu rodziny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce złożyli prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

To nie jedyna taka sprawa prowadzona przez kancelarię. W ostatnich latach jej prawnicy reprezentowali m.in. osoby z niepełnosprawnością, migrantów, uchodźców, przedstawicieli mniejszości etnicznych, czy angażowali się w zwalczanie przestępstw z nienawiści motywowanej ksenofobią, różnicami wyznaniowymi i homofobią. 

Zespół wspiera prawnie także sprawy związane z przeciwstawianiem się propagandzie nazistowskiej i negacjonizmowi Holocaustu.