Data nie jest przypadkowa. 6 lipca przypada Dzień Radcy Prawnego, 40 lat temu uchwalono Ustawę o radcach prawnych, a w konsekwencji powstał niezależny samorząd radców prawnych i powołano pełnomocników działających do dzisiaj 19 okręgowych izb radców prawnych. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Wzięli w niej udział również m.in. goście z zagranicy, m.in. Bas Martens, prezes Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), i Lydia Izovitowa, prezes Krajowej Ukraińskiej Izby Adwokackiej.

Czytaj: Reklama prawników - radcy prawni krok przed adwokatami >>

Samorząd to ... ludzie

Prezes Chróścik podkreślał, że samorząd radcowski to lider środowiska prawniczego w Polsce.

- Przy okazjach takich jak dzisiaj podsumowywać można osiągnięcia samorządu liczbą radców prawnych, aplikantów, zakończonych projektów, zamkniętych budżetów. Dla mnie samorząd to ludzie i to co ze sobą niosą - mówił.

- Jak mam dokonywać jakichkolwiek podsumowań zawsze mam przed oczami was - koleżanki i kolegów - kontynuował i wymieniał: Którzy są bijącym sercem samorządu. Tych, których wyróżniamy w plebiscycie Kryształowe serce, tych, którzy nocami sprawdzają pracę aplikantów i przygotowują znakomite szkolenia, by radcy prawni byli gwarantem jakości. Tych, którzy dbają o integrację i tak ważne zwykłe spotkaniem, które dają nam poczucie wspólnoty i solidarności w kryzysowych czasach, tych, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem by wypracować i wdrożyć strategiczne reformy naszego samorządu oraz tych, którzy biorą na siebie trudne brzemię sądownictwa dyscyplinarnego i dbają o przestrzegania naszych najwyższych standardów etycznych - mówi. Dziękował wszystkim za zaangażowanie w budowanie silnego i nowoczesnego samorządu.
O życzeniach mówili też poszczególni prezesi KRRP. - Pierwsze miejsce, bezwzględne przestrzeganie polskiej Konstytucji. Sprawa jest niezwykle ważne, gdyż interpretacje są najróżniejsze i odbiegające od ducha samej ustawy i przepisów. Drugim problemem jest dostosowywanie się do wymogów prawa europejskiego, współpraca z prawnikami innych państw, szczególnie demokratycznych. Trzecią kwestią, bardzo istotną, o którą dbaliśmy od 1976 r. i, która przyniosła efekty, to jest ciągłe dokształcenia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. A to jest ważne kiedy mamy do czynienia z robieżnym orzecznictwem sądowym a także bardzo często z naruszeniem podstawowych przepisów przez różne instytucje - mówił Józef Zych, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1983-1991.

Maciej Bobrowicz, który sprawował tę funkcję w latach 2007-2013 i 2016-2020, podkreślał że ma trzy życzenia. - Po pierwsze żeby samorząd był, niektórzy populistyczni politycy chcieliby żeby stanowiło go wiele izb, izb kanapowych, do których należałoby niewielu radców. Mamy nadzieję, że ten typowo populistyczny projekt, nigdy nie ujrzy światła dziennego. Drugie życzenie - by żadna władza nie dyktowała nam w jaki sposób funkcjonuje Krajowa Rada Radców Prawnych, w jaki sposób funkcjonują izby, jaki jest podział terytorialny naszego samorząd. Mam nadzieję, że ta niezależność, o której mówię nigdy nie zostanie zachwiana. I trzecie życzenie by samorząd był nowoczesny, bo nowoczesność oznacza to, że potrafimy dostrzegać zmiany, które zachodzą wokół nas i potrafimy je nawet wyprzedzać - podkreślał.

 
 

RPO - dobro obywatela to niezależni prawnicy

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał z kolei, że w  świetle standardów ochrony praw człowieka obowiązującego w naszym kraju, każdemu przysługuje prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości. - A to jest nie tylko niezawisły sędzia. W dzisiejszych czasach nie da się skorzystać z prawa do sądu, do wymiaru sprawiedliwości bez pomocy profesjonalnego prawnika. Niezależny wymiar sprawiedliwości to również niezależny samorząd radców prawnych - mówił.

Dodał, że ta niezależność bywa postrzegana jako ograniczenie wolności i praw człowieka. - To nieporozumienie, ta niezależność jest gwarancją ochrony wolności i praw człowieka, gwarancją prawa do sądu. I deklaruję, że mocą moich kompetencji, jako RPO będę podejmować takie działania żeby tę niezależność chronić i utrwalać - wskazał.

 

6 prezesów, 19 dziekanów nagrodzonych medalami

W czasie gali osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu radcowskiego wręczono pamiątkowe medale 40-lecia samorządu radców prawnych. Otrzymali je:

 • Józef Zych, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1983-1991.
 • Jacek Żuławski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1991-1995.
 • Andrzeja Kalwas, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1995-2004.
 • Zenon Klatka, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2004-2007.
 • Maciej Bobrowicz prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2007-2013 i 2016-2020.
 • oraz zmarły 18 marca br. prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski. Przyznany mu okolicznościowy medal został przekazany na ręce żony prezesa, Grażyny Sałajewskiej.

Medale otrzymali także dziekani Rad wszystkich 19 okręgowych izb:

 • Dziekan Rady OIRP w Białymstoku - Joanna Kamieńska;
 • Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy - Michał Rościszewski;
 • Dziekan Rady OIRP w Gdańsku - Magdalena Witkowska;
 • Dziekan Rady OIRP w Katowicach - Katarzyna Jabłońska;
 • Dziekan Rady OIRP w Kielcach - Andrzej Głogowski;
 • Dziekan Rady OIRP w Koszalinie - Anna Ignaczak;
 • Dziekan Rady OIRP w Krakowie - Marcin Sala-Szczypiński;
 • Dziekana Rady OIRP w Lublinie - Arkadiusz Bereza;
 • Dziekan Rady OIRP w Łodzi - Robert Czapnik;
 • Dziekan Rady OIRP w Olsztynie - Katarzyna Skrodzka-Sadowska;
 • Dziekan Rady OIRP w Opolu - Katarzyna Bisowska;
 • Dziekan Rady OIRP w Poznaniu - Henryk Kuligowski;
 • Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie - Bartosz Opaliński;
 • Dziekan Rady OIRP w Szczecinie - Przemysław Mijal;
 • Dziekan Rady OIRP w Toruniu - Ryszard Wilmanowicz;
 • Dziekan Rady OIRP w Wałbrzychu - Marek Majka;
 • Dziekan Rady OIRP w Warszawie - Monika Całkiewicz;
 • Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu - Tomasz Scheffler;
 • Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze - Przemysław Sztejna.

 

Zmiany w kodeksie etyki i w sprawie wyborów

W kolejnych dwóch dniach – 7 i 8 lipca – 322 delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych weźmie udział w obradach, które odbędą się w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Jednym z zaplanowanych tematów dyskusji jest projekt nowelizacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który był przedmiotem - jak zapewnia KRRP - szeroko zakrojonych konsultacji oraz debaty toczącej się w środowisku radcowskim przez ostatnie miesiące.

Kolejnym aktem prawnym, który ma być przedmiotem obrad NKZRP będzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.