Jak informuje MS, termin na złożenie zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację upływa 15 sierpnia 2018 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 1050 zł.

Egzamin na aplikację adwokacką przeprowadzony zostanie w 24 miejscach, czyli we wszystkich miastach będących siedzibami okręgowych rad adwokackich.  Podobnie będzie w przypadku egzaminu na aplikację radcowską, on też zostanie przeprowadzaony we wszytskich miastach - siedzibach okręgowych izb samorządu.
Nieco mniej miejsc wyznaczono na egazmin na aplikację notarialną. Będzie on zorganizowany w Sopocie (Gdańsk), Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.
W tych samych miastach, ale w innych miejscach odbędzie się też egzamin na aplikację komorniczą.



Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2018 r.
>>
Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2018 r.>>

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2018 r.>>
Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą w 2018 r.>>