- Wydatki na wynajęcie hotelu i opłacenie kosztów dojazdu pracownika do innego miasta mają charakter służbowy. Są ponoszone wyłącznie w interesie pracodawcy. Pracownik nie otrzymuje od pracodawcy żadnego przysporzenia majątkowego. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0115-KDIT2-2.4011.39.2019.1.MU z 26 marca 2019 r.

Koszty transportu i zakwaterowania

Pracodawca zamierzał pokrywać koszty transportu i zakwaterowania. Pracownicy nie mieli możliwości samodzielnego wyboru hotelu. Decydował o tym pracodawca. Wybierał on też dla nich środek transportu, jakim pracownicy mieli się poruszać z zakładu pracy do miejsca wykonywania fizycznej pracy. Z uwagi na różnorodność zleceń i terminy ich zgłoszeń nie dało się przewidzieć, jakim środkiem transportu będą się przemieszczać pracownicy, ani gdzie będą nocować. Pracownicy mieli w umowach zawarty specjalny zapis. Brzmiał on, że miejscem wykonywania pracy przez pracownika są siedziby klientów oraz inne miejsca wskazane przez klientów pracodawcy na terenie państw Unii Europejskiej i poza nią, w których pracodawca świadczy usługi montażu i serwisowania maszyn. Dodatkowo, wskazane było, że podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Sprawdź w LEX: Delegowanie a podróż służbowa - różnice >

 

Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Organ podatkowy odwołał się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13. Wynikało z niego, że za przychód pracownika z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, mogą być uznane takie świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Sprawdź w LEX: Pojęcie nieodpłatnych świadczeń u pracowników – refleksje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13) >

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przykładem tego rodzaju świadczeń są świadczenia spełnione wyłącznie w interesie pracodawcy, tj. mające charakter służbowy a nie prywatny.

 


- Stanowisko organu podatkowego wydaje się oczywiste – tłumaczy Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną. Jej zdaniem, trudno doszukiwać się przychodu u pracownika, który został wysłany do innego miasta, aby realizować swoje obowiązki w ramach stosunku pracy. Celem wyjazdu nie był przecież wypoczynek, ani żaden inny, prywatny cel podróży. Rutkowska zwraca uwagę, że kwestia rozliczeń wydatków związanych z wyjazdami służbowymi może jednak okazać się problematyczna. Wystarczy przypomnieć, że jakiś czas temu organ podatkowy nie pozwolił firmie odliczyć VAT od wydatków związanych z wynajmem mieszkań dla pracowników. Zdaniem fiskusa, wynajem ten nie miał związku z działalnością gospodarczą firmy.

Zobacz więcej: Wynajem mieszkania dla pracownika bez odliczenia VAT >>