Spór dotyczył interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie rejestrującej i wydawania paragonów fiskalnych.

Czytaj w LEX: Zasady ewidencjonowania obrotu przy wykorzystaniu kas rejestrujących >

To od lat prawdziwy problem wielu podatników, którzy na tym tle toczą spory z organami podatkowymi i skarbowymi. Zwłaszcza te ostatnie, w ramach wieloletnich akcji Ministerstwa Finansów pod hasłem „Weź paragon”, ścigały sprzedawców w górach, na Mazurach i nad morzem rozliczając ich z wystawianych (lub nie) paragonów fiskalnych. Kluczowy był moment wydawania dowodu zakupu. Urzędnicy posuwali się nawet do tzw. zakupu kontrolowanego, by sprawdzić, czy sprzedawca wyda paragon, a jeśli tak, to w którym momencie.

 


Paragony pełne wątpliwości

W tej sprawie skarżący (koncern paliwowy), w związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii związanych z możliwościami telefonów komórkowych i oczekiwaniami klientów, koncern paliwowy planuje wdrożyć rozwiązanie, w którym klient po zatankowaniu paliwa do pojazdu będzie mógł dokonać zapłaty za zakupione paliwo już przy dystrybutorze, poprzez wykorzystanie płatności mobilnej z użyciem telefonu komórkowego. Ma ona służyć zwiększeniu wygody klientów stacji paliw oraz skróceniu czasu ich obsługi. Po zatankowania paliwa transakcja jest automatycznie ewidencjonowana w kasie rejestrującej a po wyborze przez klienta zapłaty w formie płatności mobilnej, w kasie rejestrującej znajdującej się w budynku stacji paliw, drukowany jest paragon  fiskalny, w którym jako forma zapłaty wskazana zostanie płatność mobilna. Istnieje też możliwość przesłania na telefon komórkowy klienta komunikatu, że wydrukowany dla niego paragon fiskalny z kasy rejestrującej może odebrać w budynku stacji paliw.

Sprawdź w LEX:

Stosowany do obsługi płatności mobilnych system ma umożliwiać także przesłanie na telefon komórkowy klienta obrazu paragonu fiskalnego (np. w formie pliku pdf lub jpg). W związku z tym chciał wiedzieć, czy ma rację twierdząc, że jeśli klient dokona zapłaty w formie płatności mobilnej z użyciem telefonu komórkowego i nie zabierze paragonu fiskalnego wydrukowanego przez kasę rejestrującą znajdującą się w budynku stacji paliw, pomimo wskazania możliwości jego odbioru i przy założeniu, że obraz paragonu fiskalnego zostanie przesłany na telefon, wypełniony zostanie przez skarżącego warunek wydania paragonu fiskalnego wynikający z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT oraz z par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Zobacz również: Biała lista podatników VAT już dostępna >>

Problematyczne wydanie paragonu

Jednak według ministra finansów samo wydrukowanie paragonu i pozostawienie go na ladzie w budynku stacji nie spełnia wymogu „wydania” paragonu. Bo pomimo, że klient otrzyma identyczny obraz paragonu fiskalnego na telefon komórkowy, jak ten wydrukowany na kasie fiskalnej w budynku stacji paliw, to nie będzie miał możliwości odebrania wydrukowanego paragonu poza budynkiem stacji, tj. przy dystrybutorze. Zatem skarżący nie będzie należycie spełniał obowiązku  wydania paragonu fiskalnego klientowi.

 


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 stycznia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2700/15) stanął po stronie podatnika, uchylając interpretację MF. Sąd I instancji uznał bowiem, że stanowisko ministra finansów nie znajduje oparcia w powołanych przepisach prawa. Co więcej, zdaniem WSA w Warszawie, przyjęta przez koncern paliwowy procedura pozwala stwierdzić, że spółka realizuje obowiązek wydania paragonu z kasy rejestrującej.

Sprawdź w LEX:

Najważniejszy jest wydruk

Z tym stanowiskiem zgodził się także NSA. Jak podkreślił sąd kasacyjny, ustawa o VAT mówi jedyne o wydrukowaniu paragonu fiskalnego z kasy rejestrującej w momencie sprzedaży i wydaniu go nabywcy. Z kolei rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących w brzmieniu z 2013 r., wskazywało na konieczność wydania paragonu bez żądania nabywcy. Oznacza to, że ‒ jak zaznaczył sąd kasacyjnego ‒ to sprzedawca ma obowiązek wystawić paragon bez żądania. W ustawie nie ma jednak mowy o obowiązku odbioru paragonu.

Wyrok NSA z 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt I FSK 734/17