- Wydanie paragonu w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla nas wszystkich. W akcji „Weź paragon” chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

 

Brak paragonu częstym zjawiskiem w szarej strefie

Ministerstwo Finansów analizuje mechanizmy występujące w szarej strefie i odnotowuje sygnały o nadużyciach. Jednym z najczęstszych motywów uchylania się od opodatkowania jest nierejestrowanie zawartych transakcji i co za tym idzie - niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie paragonów fiskalnych, których klient nie zabrał ze sobą. Może to mieć dalsze konsekwencje, czyli wystawianie tzw. „pustych” faktur - właśnie na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych.

Sprawdź w LEX: Czy księgowa może ponieść odpowiedzialność za wystawienie pustej faktury, jeżeli w jej obowiązkach nie leży badanie zgodności faktur z zamówieniami, a jedynie wystawienie dokumentu? >

Zobacz również: Dowody księgowe muszą być rzetelne i kompletne >>

 

Paragony niefiskalne w praktyce

Często spotykaną sytuacją w punktach sprzedaży jest próba wydawania potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą jako paragonu.

Warto jednak pamiętać: wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą płatniczą lub kredytową i nie zastępuje paragonu fiskalnego.

Zobacz procedurę w LEX: Paragon jako faktura uproszczona >

Innym przykładem nieuczciwego działania przedsiębiorcy jest wydawanie paragonu niefiskalnego w gastronomii. Jako paragon funkcjonuje tu często rachunek lub paragon kelnerski, w którego przypadku wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta. To on ostatecznie płaci podatek w cenie towaru lub usługi, jednak nie trafia on do budżetu, lecz do kieszeni sprzedawcy. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia uczciwej konkurencji, ponieważ osłabia przedsiębiorców, którzy rzetelnie płacą podatki.

 

Resort finansów zaznacza, że kiedy przedsiębiorca nie wystawia paragonów fiskalnych, traci przez to budżet państwa, a tym samym wszyscy obywatele. Dlatego tak ważne jest branie i wydawanie paragonów fiskalnych – to dowód uczciwego obrotu gospodarczego.

Ostatecznie to klient decyduje o tym, czy bierze paragon fiskalny. Może też łatwo sprawdzić, czy ten, który mu wydał sprzedawca, jest poprawny.

Sprawdź w LEX: Jak ująć w PKPiR omyłkowo wystawiony paragon, jeżeli wydruk zaginął? >

 


Strona akcji: wezparagon.gov.pl

W ramach kampanii MF uruchomił stronę wezparagon.gov.pl. Można tam znaleźć m.in. najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat paragonów fiskalnych czy sprawdzić, jak wygląda prawidłowo wystawiony paragon i jak rozpoznać błędny. Przypominamy też korzyści dla konsumentów i przedsiębiorców z wystawiania paragonu. O akcji będziemy informować również m.in. na monitorach w salach obsługi podatnika w urzędach i izbach skarbowych w całej Polsce. Resort przypomina także, że każdy ma prawo zgłosić, że nie otrzymał paragonu fiskalnego, gdy sprzedawca miał obowiązek go wystawić. Można to zrobić:

  • w urzędzie skarbowym
  • przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000
  • na e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl.